Pages

Daljinski nadzor brodskkog pogona
Daljinski nadzor brodskkog pogona
Mario Vajler
Razvoj inteligentnih brodskih motora znači i rast broja senzora te mjerenih veličina na takvim motorima. Javlja se potreba prikupljanja i analize svih dostupnih podataka sa kopna kako bi se rasteretilo i smanjilo broj posade te efikasnije upravljalo brodskim pogonom i smanjilo troškove održavanja. Iz tog razloga postoji sve više proizvođača koji nude različite uređaje koji omogućuju prikupljanje podataka o radu motora na brodu te što jednostavniji i sigurniji način prijenosa tih...
Daljinski nadzor i analiza parametara brodskih motora
Daljinski nadzor i analiza parametara brodskih motora
Bruno Atlaga
Modernizacija i napredak u razvoju brodskih dizelskih motora omogućilo je kontrolu i analizu svih bitnih parametara u cilju dijagnostike i optimizacije suvremenih brodskih motora. Potreba za nadzorom kompleksnih brodskih sustava od strane eksperta s kopna postaje sve veća, a sve u svrhu povećanja efikasnost i sigurnost, te smanjenja rizika i troškova održavanja. Razvijaju se funkcionalni sustavi za daljinsko nadziranje parametara brodskog dizelskog motora kako bi omogućili...
Daljinsko automatsko upravljanje porivnim strojem
Daljinsko automatsko upravljanje porivnim strojem
Zvonimir Sarić
Zbog složenosti suvremenih brodova, stupanj automatizacije njihovih uređaja, procesa i strojeva se iz dana u dan sve više povećava, a konačni cilj je uvođenje autonomnih brodova. Automatizacija i daljinsko upravljanje mogu se primijeniti gotovo kod svih brodskih uređaja i sustava. Porivnim strojem se može upravljati daljinski s navigacijskog mosta, iz upravljačke sobe strojarnice ili lokalno na samom motoru. Sustavi daljinskog upravljanja moraju zadovoljiti sve zahtjeve...
Devijacija magnetskog kompasa pri nagibu broda
Devijacija magnetskog kompasa pri nagibu broda
Julijo Radojković
Ovim radom opisano je kako nastaje i kako se kontrolira devijacija magnetskog kompasa pri nagibu broda. Opisani su utjecaji magnetizma broda i Zemlje te njihovi parametri koji utječu na brodski kompas. Također su navedene još četiri vrste devijacije, polukružna, pravilna i nepravilna kvadrantalna i greška nagiba. Navode se metode i korektori kojima se kompeziraju uz detaljan opis devijacije pri nagnutom brodu. Opisane su četiri metode kompenzacije, metoda poznatih koeficijenata,...
Digitalno bankarstvo RH - internet bankarstvo
Digitalno bankarstvo RH - internet bankarstvo
Dora Katić
U ovome radu istražuje se korištenje Internet bankarstva među studentima u Republici Hrvatskoj. Fokus rada je na pojmu Internet bankarstva, njegovoj povijesti, razvoju i nekim od najvažnijih karakteristika. Navedeni su i objašnjeni modeli internet bankarstva, a poseban naglasak je stavljen na povjerenje i sigurnost u ovakav način poslovanja banaka. U sklopu rada provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja korištenja studenata uslugom Internet bankarstva, razlozima koji utječu na...
Dijagnostika kvarova na brodskim pogonskim sustavima
Dijagnostika kvarova na brodskim pogonskim sustavima
Luka Bugarin
U ovom radu govori se o dijagnostici kvarova, koja je predmet proučavanja sustava uzajamno povezanih uređaja, koji su projektirani za zajedničku funkciju sa čovjekom, s ciljem traženja neispravnosti i određivanja njihovih uzroka; prognoziranja njegove raspoloživosti i brzine njegova trošenja, te određivanja rokova potrebnih popravaka i remonta. U radu se razrađuju parametri koji su važni prilikom utvrđivanja problema. Rad je baziran na vibracijama, jednim dijelom jedne od šest...
Dijagnostika na sustavima ulja kod brodskih motora
Dijagnostika na sustavima ulja kod brodskih motora
Ante Budimir
Prilikom uporabe ulja važno je izabrati odgovarajući tip ulja i održavati ga čistim, u granicama dozvoljenih parametara i bez nazočnosti vlage. Ispravan izbor podrazumijeva pravilan odabir baznog ulja, mjesta namjene, ispravne viskoznosti i ispravnih aditiva za odgovarajuću namjenu. Kontaminacija i degradacija ulja u eksploataciji se ne može potpuno spriječiti ali se mogu znatno usporiti, što je vrlo važno i za ulje i za strojne sustave. Pravilno održavanje ulja omogućuje...
Dijagnostika sustava goriva
Dijagnostika sustava goriva
Marin Miliša
Sustav goriva brodskih motora opisujemo kao jedan od osnovnih, a da pritom moramo biti i svjesni njegove višestruke uloge, ekonomske, ekološke i energetske. U današnjem vremenu, početkom dvijetisućite, vrijednost nafte kao energenta ima presudni utjecaj na ekonomiju brodarstva. Dok je još od nedavno brzina trgovačkih brodova u čarteru imala najveći utjecaj, danas količina potrošenog goriva ili barem balans između brzine i potrošnje goriva postaje najvažnijom stavkom u...
Dinamika morskog ekosustava u odnosu na globalne promjene
Dinamika morskog ekosustava u odnosu na globalne promjene
Leo Mlikotić
Ekosustav se sastoji od živih organizama, staništa u kojem žive i drugih neživih struktura prisutnih na tom području. Održavanje kvalitete i prirodne ravnožete morskog ekosustava danas postaje sve veći problem. Čovjek s neopreznim i nerazumnim djelovanjem u okolišu narušava kvalitetu ekosustava. Stoga je potrebno probuditi veću svjesnost o potencijalnom štetnom djelovanju na ekosustave i na posljedice koje se mogu pojaviti. Klimatske promjene u moru posljedica su klimatskih...
Dinamičke web aplikacije
Dinamičke web aplikacije
Lovre Jajac
Korisnici interneta diljem svijeta svakodnevno se susreću sa dinamičkim web aplikacijama i dinamičkim web stranicama. Takav tip web sadržaja, zbog svog bogatog sadržaja, jednostavnog i mobilnog pristupa, danas je sve popularniji, a njegova popularnost će sve više rasti. U ovom radu opisani su principi na kojima dinamičke web stranice funkcioniraju, njihova strukturalna podjela i arhitektura. Objašnjen je razvoj web aplikacija na strani klijenta i na strani poslužitelja te...
Dizel - električni porivni sustav brodova
Dizel - električni porivni sustav brodova
Toni Pejanović
Kako bi brod postigao određenu konstantnu brzinu potrebno je ostvariti porivnu silu. Magnituda ove sile koja je ovisna o otporu. Postiže se, općenito, od izvora snage na samom brodu i to unutar sustava koji se naziva propulzijski ili porivni sustav broda. Ovaj sustav se sastoji od porivnog stroja, motora ili turbine, osovinskog voda i brodskog vijka i po potrebi reduktora. Iako se zbog ekonomičnosti na većini brodova koriste dizelski motori, svoju primjenu nalaze parne i plinske...
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Marija Jelić
Tema rada je djelatnost Međunarodne telekomunikacijske unije (eng. International Telecommunication Union - ITU) u pomorstvu, jedne od najvažnijih udruga za telekomunikacije. Ukratko je opisano komuniciranje u pomorstvu kroz povijest, a zatim Svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost. ITU je prikazan kroz sistematičnu podjelu strukture i preporuka ITU – a. Posebno je obrađen Radiopravilnik kao najvažnija publikacija ITU - a. Za kraj, analizirana je Hrvatska regulatorna agencija...

Pages