Pages

Vrste lijekova u brodskoj ljekarni na brodovima duge plovidbe i njihova primjena
Vrste lijekova u brodskoj ljekarni na brodovima duge plovidbe i njihova primjena
Nikola Pavlovski
Cilj rada je istražiti uvjete koje mora zadovoljiti brod, oprema i uređaji, radi pružanja odgovarajuće medicinske skrbi članovima posade, te opremu i obavezni sadržaj brodske ljekarne kao i očevidnike o sadržaju brodske ljekarne i način njihovog vođenja. Upravljanje brodskom ljekarnom propisano je zakonskim aktima od strane ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka koje su predvođene međunarodnim konvencijama kao što su Međunarodna pomorska organizacija, Svjetska...
WGS 84
WGS 84
Stjepan Bajkuša
WGS 84 je geodetski referentni sustav koji je u uporabi od 1984. godine. U početku je korišten za vojsku, a nakon kratkog vremena je pušten u komercijalne svrhe. Razlog tome je to što se pokazao kao odličan globalni geodetski referntni sustav koji definira Zemlje u cijelosti. Sustav je nekoliko puta dorađivan kako bi se što bolje poboljšala preciznost njegovog prikaza. Za precizan prikaz WGS 84 zahtjeva potreban globalni okvir bez izobličenja. Za pomorce je bitan, jer služi za...
Zahtjev za stabilnost mega putničkih brodova za kružna putovanja
Zahtjev za stabilnost mega putničkih brodova za kružna putovanja
Denis Matijević
Posljednjih godina kruţna putovanja u svijetu pokazuju rastući trend pa su porasla i ulaganja u izgradnju nove generacije mega putničkih brodova – kruzera. Izraz „mega putnički brod“ se koristi za brodove duţe od 250 m i kapacitete veće od 2400 putnika. Kako se danas grade sve veći i moderniji kruzeri, nameću se pitanja o stabilnosti ovako velikih brodova i sigurnosti putnika. U ovom su radu teoretski prikazani osnovni pojmovi bitni za stabilnost brodova, zahtjevi i kriteriji...
Zahtjevi sustava sigurnosti i sustava kvalitete
Zahtjevi sustava sigurnosti i sustava kvalitete
Špiro Rakuljić
U ovom radu će biti riječ o zahtjevima sustava sigurnosti i kvalitete. Prikazuje se koliko je implementiran sustav kvalitete u brodarstvu kroz uvoĎenje ISO sustava. Sustav upravljanja kvalitetom je dio sustava usmjeren na postizanje planiranih ciljeva. Ciljevi uvijek definiraju politiku kvalitete. Sustav upravljanja sigurnošću ima zahtjeve koji su skraćeni i prilagoĎeni s obzirom na područje plovidbe i veličinu brodova. Jačanje pomorskih znanja i kulture i razvoj znanstvene...
Zahtjevi vezani uz elektrotehničke uređaje i sustave pri periodičnim pregledima brodova
Zahtjevi vezani uz elektrotehničke uređaje i sustave pri periodičnim pregledima brodova
Luka Pletikosić
Obavljanjem tehničkog nadzora utvrđuje se udovoljava li brod odgovarajućim zahtjevima pravila za određenu namjenu i područje plovidbe. Djelatnosti i zahtjevi u svezi tehničkog nadzora potanko su navedeni u pojedinim dijelovima pravila. Brodogradilišta, proizvođači, brodari, itd., obvezni su inspektorima omogućiti pristup i osigurati potrebne uvjete za obavljanje tehničkog nadzora. Pravila se sastoje od općih zahtjeva, temeljnih zahtjeva i dodatnih statutarnih zahtjeva. Cilj ovog...
Zapovjednik pomorskog broda
Zapovjednik pomorskog broda
Ante Cebalo
Konvencijom o radu pomoraca iz 2006. godine propisana su prava i obveze članova posade od ukrcaja na brod do njihovog povratka u njihovo prebivalište. Zapovjednik broda zapovijeda ostalim članovima posade. Zapovjednik broda mora imati položene odgovarajuće ispite, te posjedovati valjane svjedodžbe o osposobljenosti kako bi mogao biti ukrcan na brod u tom zvanju. Zapovjednik broda u obavljanju upravnih poslova ovlašten je davati naredbe svim osobama ukrcanima na brod, te im može čak...
Zaštita i čiščenje obale u slučaju izljeva ulja u more
Zaštita i čiščenje obale u slučaju izljeva ulja u more
Kristian Marović
Rad ne sadrži sažetak.
Zaštita morskog okoliša prema konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora
Zaštita morskog okoliša prema konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora
Luana Dragun
Onečišćenje morskog okoliša podrazumijeva unošenja tvari ili energije u morski okoliš koje uzrokuju teške posljedice na život u moru, ugrožavaju zdravlje ljudi, te ometaju pomorske djelatnosti. More je važno za čovjekov opstanak te je izrazito bitno kroz organizirano društveno djelovanje prevenirati potencijalna onečišćenja. Kroz rad se prikazuju najznačajnije konvencije i drugi propisi koji štite morski okoliš od različitih štetnih tvari. Konvencija UN o pravu mora iz...
Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske
Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske
Jerko Radovniković
Republika Hrvatska je 3. listopada 2003. godine donijela Odluku o proširenju jurisdikcije na Jadranskom moru kojom je, izvan vanjske granice teritorijalnog mora, proglasila zaštićeni ekološko-ribolovni pojas - ZERP. U ovom završnom radu objašnjavaju se povijesne prilike i razlog zašto je proglašen ZERP, a ne gospodarski pojas kako je definiran Konvencijom UN o pravu mora iz 1982. godine. Gospodarski pojas je područje izvan granice teritorijalnog mora koje obalna država treba...
Zeleni rast u EU ribolovnom području
Zeleni rast u EU ribolovnom području
Jelena Maleš
Pojam zelenog rasta se odnosi na zaštitu okoliša s ciljem ekonomskog rasta. Buđenje ekološke svijesti i spremnost na promjene u načinu poslovanja i poboljšanje kvalitete života su glavne odrednice održivog razvoja. U ovom radu će se pokušati temeljito pojasniti pojmovi zelenog, održivog, pametnog i uključivog rasta/razvoja te povezati navedene pojmove sa primjenama u ribarstvu i obalnim područjima u EU.
Zemljopisne i pravokutne koordinate
Zemljopisne i pravokutne koordinate
Luka Ćerluka
Navigacija i određivanje položaja broda u plovidbi oduvijek su predstavljali izazov u pomorstvu. Definiranje koordinatnog sustava uvelike je doprinijelo snalaženju u prostoru. U ovom radu opisan je način određivanja točke u prostoru, odnosno obrađen je pravokutni i zemljopisni koordinatni sustav. Pravokutni koordinatni sustav opisan je kao sustav pomoću kojeg se određuje položaj neke točke u prostoru, a zemljopisni koordinatni sustav kao sustav pomoću kojeg je definiran položaj...
Znanja i vještine menadžera marina
Znanja i vještine menadžera marina
Natali Draganja
U završnom radu istražuje se važnost kvalitetnog odabira menadžmenta u poduzećima, posebno marinama. Kako bi se što bolje razumjelo koje vještine i znanja menadžeri moraju posjedovati detaljno su opisane vještine koje se smatraju najvažnijima, te prikazana njihova prisutnost na različitim hijerarhijskim razinama menadžmenta poduzeća. U današnjem poslovnom svijetu odabir odgovarajuće menadžerske strukture, te kvalificiranih i sposobnih menadžera ključno je za opstanak i...

Pages