Paginacija

Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz komprimiranog plina
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz komprimiranog plina
Ivan Paradžik
U ovom je radu obrađena tema vezana za prijevoz ukapljenog komprimiranog prirodnog i naftnog plina. Tankeri za prijevoz komprimiranog naftnog plina se smatraju plovilima izrazito visoke opasnosti zbog posebnih uvjeta kojima moraju udovoljavati tijekom prijevoza i dijele se na „Tlačne brodove“ sa potpuno stlačenim plinom i tankere pod polu tlakom (polurashlađene) i kao takvi moraju biti osposobljeni za ukrcaj, prijevoz i iskrcaj tereta, također i za čišćenje od plina ili...
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz teških tereta
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz teških tereta
Ivan Vujević
Ovaj završni rad bavi se razvojem i karakteristikama brodova za prijevoz teških tereta. Sve od samih početaka do daljnjeg razvitka do modernog doba. Ovi brodovi su jedni od najstarijih teretnih brodova, stoga su imali dosta vremena za razvoj. Teoretski dio završnog rada bavi se operacijama i mogućnostima brodova za prijevoz teških tereta, dok praktični dio objašnjava principe stabiliteta za vrijeme ukrcaja i prenošenja tereta. Osim trupskih karakteristika ovih brodova, njihova se...
Tehnološke karakteristike kontejnerskih brodova i prijevoz tereta
Tehnološke karakteristike kontejnerskih brodova i prijevoz tereta
Boris Rajnić
Razvoj svjetskog tržišta u velikoj mjeri uzrokovan je kontejnerizacijom koja neprestano doživljava svoje vrhunce. Poznato je da su u samim počecima prijevoza tereta (generalnog, komadnog) morem korištene palete, bačve i mreže za utovar na brod. Nakon otkrića kontejnera i njegove standardizacije omogućeno je postupno razvijanje tehnologije vezane za transport kontejnera. Iako je kontejner sastavni dio, a ujedno i osnova multimodalnog transporta, za što efikasniji i ekonomičniji...
Tehnološki procesi rada na kontejnerskom terminalu
Tehnološki procesi rada na kontejnerskom terminalu
Zrinka Vučica
U radu se daje konkretan prikaz jednog od najsuvremenijih načina prijevoza tereta morem, a riječ je o kontejnerizaciji i kontejnerskim terminalima. Kontejnerizacija predstavlja važnu tehniku transporta koja se pojavila u 20. stoljeću, a tehnološkim razvojem i industrijalizacijom, u današnje vrijeme pridonijela je smanjenju troškova, radne snage te svakako poboljšanju prijevoza tereta morem. Približno 85-90% tereta se prevozi upravo kontejnerima.
Temeljni financijski izvještaji
Temeljni financijski izvještaji
Marina Lolić
U Republici Hrvatskoj je Zakonom o računovodstvu, između ostalog, uređeno vođenje računovodstva poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja. Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja uređuje se tematika u vezi s financijskim izvještajima i oni su namijenjeni za primjenu u financijskim izvještajima opće namjene poduzetnika koji ostvaruju dobit ili gubitak. Temeljni financijski izvještaji predstavljaju podlogu i polaznu osnovu za analizu poslovanja poduzeća...
Temeljni morfološki filtri
Temeljni morfološki filtri
Nikola Šimunović
Obrada slike i matematička morfologija postaju sve važniji zbog široke upotrebe digitalne multimedije, uključujući automatsko otkrivanje i pregled slika te prepoznavanje objekata. U svrhu pregleda slike i prepoznavanja uzoraka, slike se transformiraju u oblike bolje i pogodnije za analizu. U radu se opisuju temeljni morfološki filtri, njihova povezanost s matematičkom morfologijom kao i sama primjena filtara. Cilj rada je približiti mogućnosti digitalne obrade slika kao i...
Tendencije razvoja globalnog turizma
Tendencije razvoja globalnog turizma
Antun Vidović
Globalni trendovi dovode do razvoja brojnih područja, a samim time i razvoja turističke djelatnosti čija se ponuda i potražnja mijenja iz godine u godinu.Suvremena turistička potražnja je pod izravnim utjecajem svih onih promjena što se danas odvijaju na turističkom tržištu .Svakim se danom sve više zemalja uključuje u integracijske procese otvarajući se međunarodnom tržištu tj. širenju svoje turističke ponude . Proces globalizacije postaje nužnost u suvremenom...
Teneljne značajke špediterskog prava
Teneljne značajke špediterskog prava
Mirna Katić
Špediterovo pravo uređuje odnose sudionika u špediciji, a važnost špediterovog prava prvenstveno se ogleda u kompleksnosti obuhvata poslova koje špediter obavlja. Temeljne značajke špediterovog prava se ogledaju u regulaciji odnosa svih stranaka tog posla, sa ciljem maksimalne eliminacije nejasnih elemenata pravnih aspekata koji uređuju špediterovo poslovanje, te sa ciljem boljeg pravnog okvira u transportu. Predmet diplomskog rada je istraživanje špedicije i poslova...
Teretne operacije na LPG brodovima
Teretne operacije na LPG brodovima
Luka Milardović
U ovom je radu obrađena tema vezana za teretne operacije na LPG (eng. Liquefied Petroleum Gas) brodovima. Tankeri za prijevoz ukapljenog naftnog plina smatraju se vrlo zahtjevnim plovilima zbog posebnih uvjeta kojih se moraju pridržavati tijekom prijevoza. Dijele se na tlačne brodove i potpuno rashlađene brodove, dok se tlačni brodovi mogu još mogu podijeliti na potpuno komprimirane i polurashlađene tankere. Opći principi rukovanja teretom koji su obrađeni u ovom radu su: ukrcaj,...
Teretne operacije na VLCC brodovima
Teretne operacije na VLCC brodovima
Petar Radić
Teretne operacije na VLCC brodovima obuhvaćaju jedan kompleksan proces u kojemu svaka stavka mora funkcionirati kako bi se postigli optimalni ciljevi. Završni rad opisuje rukovanje sa sirovom naftom kao teretom, njezinu eksploataciju, prijevoz i skladištenje. Objašnjena je sama struktura prekrcaja tereta sa tankera u terminal i iz terminala na tanker. Također je vidljiv primjer rukovanja teretom pojedine kompanije i njezino objašnjenje. U zaključku je napravljen osvrt na trenutnu...
Teretne operacije na brodovima za prijevoz kemikalija
Teretne operacije na brodovima za prijevoz kemikalija
Toni Mlikotić
Brodovi za prijevoz kemikalija (eng. Chemical Tankers) su posebni tipovi brodova zbog njihove kompleksne građe ali i svojstava samih tereta. Tereti koji se najčešće prevoze su eksplozivni, toksični i nagrizajući (korozivni) poput metanola, kaustične sode, octene i sumporne kiseline. Iz tog se razloga mnogo pažnje obraća na tankove tereta te njihovu sposobnost da sačuvaju čistoću i integritet tereta. Slijedom toga brodovi za prijevoz kemikalija su kategorizirani prema opasnosti...
Teretnica
Teretnica
Tamara Jurić
Teretnica je isprava koja se koristi u prijevozu stvari morem, a dokazuje ugovor o prijevozu stvari morem i preuzimanje ili ukrcaj robe od strane prijevoznika, uz obvezu da tu robu u odredištu preda uz izručenje isprave. Osim teretnice postoji još i pomorski teretni list. Cilj ovoga rada je dati pregled svih prijevoznih isprava koje se koriste u međunarodnom pomorskom prijevozu. Nadalje, u radu se obrađuje primjena elektroničkih prijevoznih isprava, njihovo pravno uređenje i pitanja...

Paginacija