Paginacija

Tegljenje tehničkih plovnih objekata
Tegljenje tehničkih plovnih objekata
Ivana Telenta
Tegljenje tehničkih plovnih objekata spada u zahtjevne pomorske operacije, koristeći najmoderniju opremu, uz brojne sigurnosne postupke. Za operaciju tegljenja jako je bitna pravilna priprema te plan putovanja, oprema koja se koristi i specifikacije iste. Zapovjednik i časnici na straži moraju biti upoznati i vješti pri manevriranju, osobito pri spajanju i konačnom pozicioniranju teglja te manevriranju pri lošim vremenskim uvjetima.
Tegljenje tehničkih plovnih objekata
Tegljenje tehničkih plovnih objekata
Ivana Telenta
Tegljenje tehničkih plovnih objekata spada u zahtjevne pomorske operacije, koristeći najmoderniju opremu, uz brojne sigurnosne postupke. Za operaciju tegljenja jako je bitna pravilna priprema te plan putovanja, oprema koja se koristi i specifikacije iste. Zapovjednik i časnici na straži moraju biti upoznati i vješti pri manevriranju, osobito pri spajanju i konačnom pozicioniranju teglja te manevriranju pri lošim vremenskim uvjetima.
Tehnika rukovanja brodom s dinamičkim pozicioniranjem
Tehnika rukovanja brodom s dinamičkim pozicioniranjem
Branimir Jelavić
Dinamičko pozicioniranje je sustav pomoću kojeg plovni objekt održava željeni kurs i poziciju isključivo uz uporabu svojih vlastitih potisnika i vijaka. Sam sustav je prilično kompleksan te osim raznih osjetnika obuhvaća i računalni program koji obrađuje dobivene podatke, te potisnike i kormila koji su izvršni organ cijele operacije. Dinamičko pozicioniranje se koristi najviše na odobalnim naftnim platformama, ali i na brodovima koji prate podvodne ronilice, na istraživačkim...
Tehničke karakteristike brodova za prijevoz cementa
Tehničke karakteristike brodova za prijevoz cementa
Ante Režić
Brodovi za prijevoz cementa imaju manji udio u floti brodova za rasuti teret, ali usprkos tome njihova važnost u svijetu prijevoza cementa raste. U ovom radu prezentirane su osnovne karakteristike brodova za prijevoz rasutog tereta, ali i problem sigurnosti istih. Brodovi za rasuti teret podložni su svakodnevnim zahtjevima, naprezanju i deformaciji. Istaknuti su isto tako i načini unaprjeđenja upravljanja kontrolom i sigurnosti. Obrađena je teorijska podloga o transportnim uređajima...
Tehničko-tehnološka obilježja RO-RO putničkih brodova
Tehničko-tehnološka obilježja RO-RO putničkih brodova
Duje Radonić
Ime RO-RO brodovi dolaze od engleskog naziva „Roll on/Roll off“ i u doslovnom bi prijevodu značilo dokotrljati/otkotrljati. U tom se smislu može reći da se ova vrsta brodova odnosi na one brodove kojima je namjena prijevoz kotrljajućeg tereta. Zadatak ovog završnog rada jest analizirati ključne karakteristike RO-RO brodova s obzirom na njihovu vrstu. Naglasak je stavljen i na probleme sigurnosti RO-RO brodova uzimajući u obzir specifikacije njihove konstrukcije te rukovanja RO-RO...
Tehnologija prekrcaja brodova za prijevoz teglenica
Tehnologija prekrcaja brodova za prijevoz teglenica
Jelena Latinac
Pomorsko-riječni prijevoz obilježen je posebnom tehnologijom transporta tereta. Navedeni transport naziva se prijevoz pomoću teglenica, maonama ili baržama. Teglenice se zajedno s remorkerima dovoze do specijalnih brodova koji služe za prijevoz teglenica. Cilj rada je upravo opisati spomenute brodove koji su namijenjeni za tegljenje. Teglenice mogu biti različitih oblika, a prevoze se pomoću specijalnih brodova. Može se reći kako je zapravo riječ o plutajućim kontejnerima...
Tehnologija prijevoza brodova za prijevoz ukapljenih plinova
Tehnologija prijevoza brodova za prijevoz ukapljenih plinova
Tea Vrgoč
Svrha i ciljevi rada su istražiti temeljne značajke tekućih brodskih tereta, kao i karakteristike brodova za prijevoz ukapljenih plinova na način da se utvrde osnovni oblici, konstrukcija brodova za prijevoz tekućih tereta, vrste i tipovi brodova za prijevoz tekućih tereta, tehnološke karakteristike te perspektivne primjene brodova za prijevoz t.t. Utvrđene su značajke generacija brodova za prijevoz t.t. u vremenskoj perspektivi postojanja, dimenzije i veličine tereta ovisno o...
Tehnološke karakteristike LNG  i LPG brodova
Tehnološke karakteristike LNG i LPG brodova
Kristian Pavić
Među značajnijim i ekološki prihvatljivijim izvorima energije javljaju se tekući plinovi koji se mogu podijeliti na ukapljene petrolejske plinove (Liquefied Petroleum Gas, LPG), kao što su etan, propan, butan i njihova mješavina etilen, te ukapljeni prirodni plin (Liquefied Natural Gas, LNG) koji je po svom sastavu najčešće metan. Uslijed povećane potražnje za ukapljenim plinovima dolazi i do potrebe za inovativnim načinima prijevoza, a upravo ovaj završni rad govori o...
Tehnološke karakteristike LNG brodova i njihov povijesni razvoj
Tehnološke karakteristike LNG brodova i njihov povijesni razvoj
Ante Salečić
Danas se zbog svojih ekoloških značajki sve više koristi prirodni ukapljeni plin kao izvor energije. Prirodni plin (Liquefied natural gas, LNG) je po svom sastavu najčešće metan. Uslijed povećanje potražnje za prirodnim plinom dolazi i do pojave novih načina prijevoza prirodnog plina, a upravo ovaj rad govori o karakteristikama LNG brodova. Ovaj rad daje uvid u glavne značajke prirodnog plina kao i u karakteristike i načine prijevoza kod različitih vrsta LNG tankera.
Tehnološke karakteristike LPG brodova i njihov povijesni razvoj
Tehnološke karakteristike LPG brodova i njihov povijesni razvoj
Zvonimir Buličić
Početkom korištenja prirodnog plina kao porivno gorivo dolazi do razvoja brodova za prijevoz ukapljenog plina. Prvi brodovi za prijevoz plinova bili su prenamijenjeni brodovi za suhe terete. Razvojem tehnologija događa se revolucija brodova za prijevoz ukapljenih plinova. Dizajn i konstrukcija brodova su uređeni SOLAS konvencijom te osposobljavanje posade STCW konvencijom. Inertni plin se koristi da bi se smanjila količina kisika u tanku te se tako smanjuju šanse za zapaljenje. Brodovi...
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz generalnog tereta
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz generalnog tereta
Mateo Pierov
Ovaj završni rad ima za cilj prikazati neke od važnijih tehnoloških karakteristika brodova koji prevoze generalni teret, a posebno brodove za prijevoz drva, brodove za prijevoz cementa, te brodove za prijevoz živih životinja kao i njihove tehničko-tehnološke karakteristike terminala. Fleksibilnost brodova koji prevoze generalni teret ogleda se u činjenici ogromnog broja tereta. Važno je smanjiti vrijeme provedeno u luci i optimizirati učinkovito korištenje prostora za prijevoz...
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz kemikalija
Tehnološke karakteristike brodova za prijevoz kemikalija
Jurica Mioč
Brodovi za prijevoz kemikalija vrlo su posebni tipovi brodova zbog njihove kompleksne građe, ali i svojstva samih tereta. Tereti koji se najčešće prevoze su eksplozivni, toksični i nagrizajući poput metanola, kaustične sode, octene i sumporne kiseline. Iz tog se razloga mnogo pažnje obraća na tankove tereta i njihovu sposobnost da sačuvaju čistoću i integritet tereta. Slijedom toga brodovi za prijevoz kemikalija su kategorizirani prema opasnosti tereta kojeg prevoze u tri...

Paginacija