Pages

Utjecaj ljudske pogreške kod tehnoloških zahtjevnijih brodova
Utjecaj ljudske pogreške kod tehnoloških zahtjevnijih brodova
Vinko Turković
Današnji pomorski sustavi se smatraju tehnološki naprednim i visoko sofisticiranim. Vidljiva su poboljšanja u dizajnu trupa, sustavima stabilnosti, pogonskim sustavima i navigacijskoj opremi, no pomorski sustav uvijek ostaje čovjekov sustav i kao takav podložan je utjecaju ljudske pogreške. Čimbenici koji utječu na pojavu ljudske pogreške javljaju se unutar četiri područja: tehnologija, znanje i vještine pomoraca, organizacija i komunikacija. Ljudska pogreška se tako promatra...
Utjecaj ljudske pogreške kod tehnoloških zahtjevnijih brodova
Utjecaj ljudske pogreške kod tehnoloških zahtjevnijih brodova
Stipe Jurlina
Ljudske greške najčešći su uzrok pomorskih nesreća, a tehnološkim napretkom sigurnost plovidbe se povećava zahvaljujući uvođenju različitih sustava koji olakšavaju i ubrzavaju različite postupke u plovidbi. Na zapovjednički most uvedeni su „pametni“ automatizirani sustavi koji omogućuju nadzor sustava navigacije i strojarnice, ali i drugih sustava. Na izvođenje krucijalnih aktivnosti na zapovjedničkom mostu izravno utječe i njegova ergonomija te su tako doneseni zahtjevi...
Utjecaj meteoroloških i oceanoloških čimbenika na manevriranje brodom
Utjecaj meteoroloških i oceanoloških čimbenika na manevriranje brodom
Karlo Kurtović-Gabrić
U ovom radu analiziraju se različiti meteorološki i oceanološki utjecaji na manevriranje brodom. Iznimno je bitno detaljno poznavanje vanjskih sila i za samo projektiranje broda kao i za sigurnost plovidbe. Pod meteorološkim utjecajima podrazumijevaju se valovi, vjetar, morske mijene, morske struje, vidljivost, temperatura i tlak zraka. Uzimajuću u obzir navedene čimbenike te negativne posljedice njihovog djelovanja potrebno je plovidbu učiniti što sigurnijom, istovremeno i optimalnijom.
Utjecaj mitova na ljudsko ponašanje
Utjecaj mitova na ljudsko ponašanje
Tomislav Tomaš
Mit predstavlja priče nastale koje su nastale u raznim područjima svijeta i govore o porijeklu čovjeka, naroda i svijeta. Mitovi, priče o bogovima i njihovoj povijesti nisu stvar mitologije već su prirodni i narodni od svojih davnih dana s elementima totemizma i magije. Cilj ovog rada je objasniti ponašanje ljudi koje proizlazi iz mitova u današnjem svijetu. Pomorci su često izloženi predrasudama zbog nekih mitova što se javljaju uz pomorce i pomorsko zvanje. Dosta tih mitova su u...
Utjecaj morskih struja na plovidbu Jadranskim morem
Utjecaj morskih struja na plovidbu Jadranskim morem
Kristijan Bjelopera
Cilj ovog rada bio je prikazati prostorne i vremenske promjene sustava morskih struja u Jadranskom moru i njihov utjecaj na plovidbu. Na osnovu dostupne literature prikazano je što su to zapravo morske struje i kako nastaju, metode mjerenja morskih struja te na kraju i sami rezultat to jest utjecaj morskih struja na samu plovidbu Jadranskim morem. Rezultati kratkoročnih i dugoročnih mjerenja te glavne značajke morskih struja u Jadranskom moru nam kazuju da su morske struje u Jadranskom...
Utjecaj obrazovanja na kvalitetu života pomoraca
Utjecaj obrazovanja na kvalitetu života pomoraca
Ana-Marija Vrdoljak
Svrha je rada prikazati stav pomoraca te dobiti bolji uvid u život pomoraca, kako bi se provela daljnja istraživanja. Cilj rada bio je doznati stav pomoraca u pogledu utjecaja obrazovanja na kvalitetu života. Ukupno 200 pomoraca, različitih zaposlenja, sudjelovalo je u online anketi. Anketa je sastavljena od 22 tvrdnje povezane s kvalitetom života te socio-demografskim pitanjima. Rezultati istraživanja pokazuju da nema razlike u stavu pomoraca u pogledu utjecaja obrazovanja na...
Utjecaj organizacijske strukture na efikasnost poslovanja
Utjecaj organizacijske strukture na efikasnost poslovanja
Dorotea Gavranić
Cilj rada je objasniti organizaciju poduzeća i utjecaj organizacije na poduzeće. Organizacija je menadžerska funkcija kojom se odreñuje na koji će način poduzeće ostvariti planirane ciljeve i pravce djelovanja. Projektiranje organizacije podrazumijeva proces izgradnje organizacijske strukture, definiranja organizacijskih postupaka i primjenu organizacijskih sredstava. Organizacijska struktura je shema poslova i odjela koja usmjerava ponašanje pojedinaca i grupa prema ostvarivanju...
Utjecaj plitke vode na manevriranje brodom
Utjecaj plitke vode na manevriranje brodom
Zvonimir Amižić
Manevriranje, vještina koja se usavršava radom, a definira se kao niz aktivnosti koje se provode u cilju izvoĎenja uspješnoga priveza, odveza, premještaja uz gat ili pak obalu, prilikom veza u četverovez i na plutaču te prilikom sidrenja. Manevriranje se u širem smislu promatra kao upravljanje brodom, odnosno primjerice, upravljanje brodom s ciljem izbjegavanja sudara ili slično. Upravo iz zadnje navedene stavke vidljivo je kako utjecaj čovjeka, odnosno čimbenika koji mogu...
Utjecaj pomorskih karata u navigaciji
Utjecaj pomorskih karata u navigaciji
Roko Dulčić
Pomorske karte su kartografski prikaz određenog područja za plovidbu i od svojih početaka koristile su se kao osnovna navigacijska pomagala s kojima su se služili pomorci, a iste predstavljaju važan izvor geografskih istraživanja. Pomorska navigacija pojavljuje se sa željom da se plovi morem pa su pomorci koristili karte za rješavanje različitih navigacijskih zadaća i otkrivanje novih, dotad neviđenih područja. Razvoj pomorskih karata uvelike je utjecao na razvoj kartografije te...
Utjecaj promjene tlaka u cilindru dizelskog motora na stupanj djelovanja procesa
Utjecaj promjene tlaka u cilindru dizelskog motora na stupanj djelovanja procesa
Antonio Pecotić
U ovom radu opisati će se ciklusi na temelju kojih se realizira rad brodskog dizelskog motora. Analizirati će se utjecaj brzine izgaranja na rad motora i prednosti dvofaznog ubrizgavanja. Opisat će se zakon ubrizgavanja koji može utjecati na eksploatacijske parametre, smanjenje štetnih ispušnih plinova i smanjenje mehaničkih opterećenja motora. Nadalje analizirat će se ekonomičnost u pogledu potrošnje goriva i indiciranog stupnja iskorištenja, kao i utjecaj kompresijskog omjera i...
Utjecaj različitih kultura u komunikaciji
Utjecaj različitih kultura u komunikaciji
Mirjana Medak
Tema seminarskog rada su međuljudski odnosi tijekom komunikacije te utjecaj kulture, koja je neizbježna. Skreće se pozornost na verbalnu i neverbalnu komunikaciju čije značenje može biti različito od kulture do kulture, s kojim je potrebno biti upoznat zbog izbjegavanja mogućih neugodnosti i nesporazuma. U modernom drustvu ljudi komuniciraju na različite načine te se razvila složena intrakulturalna komunikacija, kao i složeno neverbalno ponašanje. Razvoj globalizacije utjecao je...
Utjecaj slike o sebi na kvalitetu odnosa s drugim ljudima
Utjecaj slike o sebi na kvalitetu odnosa s drugim ljudima
Šime Erceg
U ovom diplomskom radu, uz pomoć metoda kompilacije i deskripcije, objašnjen je utjecaj slike o sebi na odnose u radnoj okolini. Psihologija i sociologija su korištene kao uvod u razradu teme, a tema sadrţi 3 predmeta istraţivanja: sliku o sebi, odnose s drugim ljudima i radnu okolinu. Prvo poglavlje definira elemente slike o sebi i pojašnjava način na koji samo-referencijalno kodiranje funkcionira. Poglavlje odnosa pojašnjava motivaciju, faze i neurobiološke promjene koje se...

Pages