Pages

Utjecaj različitih kultura u komunikaciji
Utjecaj različitih kultura u komunikaciji
Mirjana Medak
Tema seminarskog rada su međuljudski odnosi tijekom komunikacije te utjecaj kulture, koja je neizbježna. Skreće se pozornost na verbalnu i neverbalnu komunikaciju čije značenje može biti različito od kulture do kulture, s kojim je potrebno biti upoznat zbog izbjegavanja mogućih neugodnosti i nesporazuma. U modernom drustvu ljudi komuniciraju na različite načine te se razvila složena intrakulturalna komunikacija, kao i složeno neverbalno ponašanje. Razvoj globalizacije utjecao je...
Utjecaj slike o sebi na kvalitetu odnosa s drugim ljudima
Utjecaj slike o sebi na kvalitetu odnosa s drugim ljudima
Šime Erceg
U ovom diplomskom radu, uz pomoć metoda kompilacije i deskripcije, objašnjen je utjecaj slike o sebi na odnose u radnoj okolini. Psihologija i sociologija su korištene kao uvod u razradu teme, a tema sadrţi 3 predmeta istraţivanja: sliku o sebi, odnose s drugim ljudima i radnu okolinu. Prvo poglavlje definira elemente slike o sebi i pojašnjava način na koji samo-referencijalno kodiranje funkcionira. Poglavlje odnosa pojašnjava motivaciju, faze i neurobiološke promjene koje se...
Utjecaj tržišnih promjena na poslovanje brodara
Utjecaj tržišnih promjena na poslovanje brodara
Teo Treskavica
Svrha ovog rada jest pružanje uvida u izazove s kojima se morsko brodarstvo i brodarske organizacije unutar njega danas susreću te posljedice koje ti izazovi imaju na pomorsko tržište i samo poslovanje brodarskih organizacija. Zbog lakšeg razumijevanja prethodno se definiraju pojmovi poput morskog brodarstva, brodarskih organizacija, odnosno brodara i brodovlasnika te je prikazan razvoj svjetskog brodarstva i njegova detaljna podjela. Zahvaljujući svom globalnom karakteru, stalnom...
Utjecaj vjetra pri manevriranju raznih vrsta brodova
Utjecaj vjetra pri manevriranju raznih vrsta brodova
Marin Gović
U ovom radu se analizira utjecaj vjetra na manevriranje raznih tipova brodova. Brod mora ploviti u stabilnom položaju. Ukoliko se zbog djelovanja neke vanjske sile kao što je vjetar brod nagne za odreĎeni kut, sam se mora vratiti u prvobitni položaj nakon prestanka djelovanja sile koja je izazvala nagib. Sila kojom vjetar djeluje na brod razmjerna je kvadratu brzine vjetra, površine na koju djeluje i kutu pod kojim stoji izložena površina u odnosu na vjetar. Ako vjetar djeluje okomito...
Uvod u ekspertne sustave
Uvod u ekspertne sustave
Nikša Ostojić
Ekspertni sustavi su sustavi koji, u suštini, oponašaju znanje eksperta. Sastoje se od baze podataka, mehanizma zaključavanja i korisničkog sučelja. Na razvoju ekspertnih sustava, koji traje ponekad godinama, radi čitav niz stručnjaka. Ekspertni sustavi dizajniraju se na način da odgovaraju na potrebe prosječnih korisnika, da olakšavaju rad i poboljšavaju produktivnost. Ekspertni sustavi imaju veliki utjecaj na daljnji razvoj upotrebe računala na brodovima. Najrazvijeniji su...
Uvod u sustave gospodarenja kemijskim izvorima (BMS)
Uvod u sustave gospodarenja kemijskim izvorima (BMS)
Marin Goltnik
Battery management system (BMS) je elektronički sustav koji ima funkciju nadzora, odnosno zaštite baterija. Baterije spadaju u kemijske izvore električne energije iz razloga što koriste razne kombinacije kemijskih spojeva kako bih njihovim djelovanjem došlo do protoka elektrona koji daju napon i djeluju kao izvor energije. U radu je riječ o litij-ionskim baterijama te sustavu upravljanja takvim baterijama. Objašnjava se zašto su litij-ionske baterije kvalitetne te općenito govoriti...
Uzemljenje i gromobranska zaštita na brodu
Uzemljenje i gromobranska zaštita na brodu
Hrvoje Ćatipović
U ovom radu istaknuta je važnost gromobranske instalacije na brodu. Gromobranska instalacija se izvodi tako da mogućnost udara u zaštićeni objekt od udara groma bude svedena na minimum. Zaštita od groma izvodi se tako da štititi posadu, putnike opremu te i samo plovilo od posljedica atmosferskog električnog pražnjenja (smrt, opekotina, požar, oštećenje). Uz pojavu snažnog zvučnog udara (groma) povezuje se i pojam munje tj. naglo pražnjenje atmosferskog električnog naboja koji...
VAŽNA ULOGA MATEMATIKE ZA SVLADAVANJE OSTALIH KOLEGIJA NA POMORSKOM FAKULTETU
VAŽNA ULOGA MATEMATIKE ZA SVLADAVANJE OSTALIH KOLEGIJA NA POMORSKOM FAKULTETU
Karlo Kriletić
Matematika je jedna od prvih znanosti koja je proizašla iz različitih vrsta problema s kojima su se ljudi suočavali kroz povijest, kao takva jedna je od glavnih i temeljnih kolegija na svim tehničkim fakultetima. Znanja iz matematike se koriste u različitim pomorskim djelatnostima pa tako i u izobrazbi pomoraca. Na Pomorskom fakultetu matematika je prisutna u svim smjerovima kroz kolegije Matematika I i Matematika II na prvoj godini studija. Svladavajući spomenute stječe se temeljno...
VAŽNOST INFRASTRUKTURE ZA RAST I RAZVOJ MORSKIH LUKA
VAŽNOST INFRASTRUKTURE ZA RAST I RAZVOJ MORSKIH LUKA
Nenad Bugarin
Morske luke su se povijesno razvijale usporedno sa razvitkom brodarstva stoga su oni neodvojivi i ne mogu jedno bez drugoga. Kako je dolazilo do povećanja dimenzija brodova tako je dolazilo do povećanja luka odnosno njihove infrastrukture. Takav slučaj vidljiv je i danas. Tržište je postalo takvo da ukoliko se ne prate trendovi modernizacije i zahtjevi današnjeg vremena nemoguće je opstati i održati se na istom. Upravo ovom problematikom bavi se ovaj diplomski rad. Ideja ovog rada je...
VELIKE EUROPSKE LUKE
VELIKE EUROPSKE LUKE
Petra Jeličić
Pomorski prijevoz jedan je od najpovoljnijih, odnosno najjeftinijih grana prometa. Nerijetko je i jedini način prijevoza putnika i roba koji imaju snažan utjecaj na razvoj morskih luka i na njihovu infrastrukturu i suprastrukturu. Po ostvarenom teretnom i putničkom prometu morske luke svrstavaju se u značajne luke kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europi. Zbog navedenih činjenica u ovom radu su opisane značajne europske teretne luke Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, Trst, Gioia Tauro,...
VHF komunikacijski uređaji u GMDSS-u
VHF komunikacijski uređaji u GMDSS-u
Ante Paić
Jedan od osnovnih elemenata GMDSS-a (engl.Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS) su komunikacijski uređaji VHF-a (engl. Very High Frequency). VHF i VHF DSC (engl. Digital Selective Calling) kao element sustava komuniciranja omogućavaju korisniku sustava da pošalje poziv svim brodovima ili obalnim stanicama u dometu sa svake točke svog putovanja. Za razliku od starog sustava prije implementacije GMDSS-a ovaj novi sustav je omogućio komunikaciju broda s obalnom radijskom...
Vanjska prosudba - provedba u institucijama pomorske djelatnosti
Vanjska prosudba - provedba u institucijama pomorske djelatnosti
Ljubica Stupalo
Predmet ovog rada je utvrditi vaţnost implementacije upravljanja kvalitetom kroz vanjsku prosudbu, sve s ciljem ispunjavanja zahtjeva korisnika. U radu su predstavljeni primjeri institucija pomorske djelatnosti u Repubilici Hrvatskoj te njihovi sustavi upravljanja kvalitetom. Opisan je način na koji se obavlja vanjska prosudba i postupci za praktičnu primjenu unutar organizacija.

Pages