Pages

Usklađivanje i prelazak na novu normu ISO:9001:2015
Usklađivanje i prelazak na novu normu ISO:9001:2015
Ivan Božić Juras
Rad prikazuje i opisuje osnovne temelje kvalitete, norme i normizacije. Opisana je ISO organizacija, njena povijest i razvoj te današnja pozicija na tržištu. Obzirom da je ISO jedna od osnovnih poveznica za sustav kvalitete, u radu je dano objašnjenje i detaljan opis svih normi serije ISO 9001 koje se bave upravljanjem kvalitete koje su uvedene od 2000. godine pa sve do najnovijeg izdanje norme ISO 9001:2015. U radu je napravljena usporedba prijašnje norme ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008...
Usklađivanje strategije pomorskih organizacija s zahtjevima okruženja
Usklađivanje strategije pomorskih organizacija s zahtjevima okruženja
Blaž Perdić
U ovom radu opisuje se uspješnost poslovanja pomorske organizacije u svrhu čega je potrebno istražiti i udovoljiti sve većim zahtjevima političko-pravne, ekonomske, socijalno-kulturne i tehnološke okoline. Cilj organizacije jest prikupljanje informacija iz okoline te njihova te njihova međusobna suradnja u pomorskim pitanjima, ispunjavanju ekoloških zahtjeva i društvene odgovornosti. Kao poseban primjer pomorskih organizacija istražuju se luke nautičkog turizam i njihova...
Usporedba alternativnih metoda uklanjanja ulja
Usporedba alternativnih metoda uklanjanja ulja
Jure Bušac
Svakodnevnim operacijama rukovanja teretom, odnosno tijekom pražnjenja, čišćenja i ispiranja tankova i pripreme tankova za sljedeći ukrcaj može doći do uljnih izljeva. Za intervenciju na uljni izljev postoje različite tehnike i metode uklanjanja. Razvojem tehnologije, razvijene su i mnoge alternativne metode uklanjanja uljnih izljeva, a temelje se na različitim vrstama kriterija, što u konačnici vodi do zadovoljavajućih učinaka. Predmet istraživanja ovog rada je analiza i...
Usporedba planova gospodarenja otpada s brodova u lukama RH
Usporedba planova gospodarenja otpada s brodova u lukama RH
Matea Jakelić
Brojne međunarodne konvencije uređuju problematiku sigurnosti plovidbe, segment gospodarenja s otpadom u plovidbi, te zaštite morskog okoliša od onečišćenja. Povećanjem prometa brodova raste i količina otpada koji se stvara na brodovima, stoga se na međunarodnoj i nacionalnoj razini poseban naglasak stavlja na ostvarivanje što viših standarda za gospodarenje otpadom s brodova u lukama. Lučke uprave u Republici Hrvatskoj usvajaju planove gospodarenja otpadom s brodova u lukama te...
Usporedba sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka
Usporedba sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka
Ivan Madunić
Sustavi za upravljanje bazama podataka (SUBP) su programski sustavi koji omogućuju kreiranje i održavanje baza podataka. SUBP olakšava kreiranje baza podataka, pohranjivanja, pretraživanje i upravljanje podatacima te dijeljenje baza podataka među različitim korisnicima i aplikacijama. Cilj ovog završnog rada je analizirati i usporediti neke od najčešće korištenih sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka. To su MS Access 2013, SQLite, MS SQL Server and, MySQL, Oracle....
Usporedba utvrđenih nedostataka za sprječavanje onečišćenja tijekom redovitih inspekcija brodova
Usporedba utvrđenih nedostataka za sprječavanje onečišćenja tijekom redovitih inspekcija brodova
Jerko Mlačić
Ovaj završni rad imao je za zadatak prikupiti dostupne podatke o zabilježenim nedostacima brodova prilikom inspekcija brodova vezano za onečišćenje morskog okoliša. Cilj ovih inspekcija, reguliranih temeljem Memoranduma o razumijevanju je otkrivanje i onemogućavanje plovidbe podstandardnih brodova. Dobiveni podatci su sortirani prema 6 Priloga MARPOL Konvencije, te je napravljena usporedba unutar područja jednog Memoranduma po svakom od Priloga. Također, svi trenutno važeći...
Uspoređivanje nacionalnih planova za prevenciju onečišćenja mora
Uspoređivanje nacionalnih planova za prevenciju onečišćenja mora
Božo Rubelj
Nesreće na moru su se kroz povijest događale nebrojeno puta što se nastavlja i u danas. S brodova koji sudjeluju u nesrećama se u more izlijeva ulje koje može biti teret ili se služi za pogon brodskog motora. Izliveno ulje onečišćuje more i obalu što može dovesti do katastrofalnih posljedica za morski život i gospodarske djelatnosti koje se odvijaju tim područjem. Da bi se ovakve situacije spriječile potrebno je što prije krenuti s čišćenjem ulja s morske površine. Kako bi...
Utjecaj bijelog šuma na reprodukciju zvukovnog signala u mp3 datoteci
Utjecaj bijelog šuma na reprodukciju zvukovnog signala u mp3 datoteci
Ivan Barun
U radu se analizira audio signal zapisan u mp3 datoteci, u trajanju od 10 sekundi. Programskim paketom MATLAB signal se analizira u spektralnom području. Audio signal se onečišćuje bijelim šumom te se mijenjanjem omjera signal/šum analizira utjecaj bijelog šuma na signal. Utjecaj bijelog šuma se provjerava heuristički preslušavanjem signala kao i analizom dijagrama signala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni te dijagramu gustoće spektra signala.
Utjecaj blok koeficijenta na plovidbenu rutu na valovitom moru
Utjecaj blok koeficijenta na plovidbenu rutu na valovitom moru
Paula Sabić
Unatoč napretku tehnologije i dostupnosti najnovijih informacija o vremenu, plovidba nije imuna na sve uvjete na moru. Najbitnije je stići na odredište, ne ugrožavajući sigurnost putnika, posade, tereta ni samog broda. Opisan je razvoj ruta na Jadranu i gradnja obalnih svjetala koji su uvelike olakšali navigaciju. U ovom radu prikazane su dvije rute (idealna i prilagođena) s primjerom plovidbe dva broda različitih blok koeficijenata, a približno istih ostalih dimenzija. Luka polaska...
Utjecaj globalizacije na turizam hrvatske obale
Utjecaj globalizacije na turizam hrvatske obale
Tina Mihanović
U današnjem modernom svijetu isprepliću se dva relativno nova pojma – globalizacija i turizam. Globalizacija označava sveobuhvatnost svijeta, pojavu globalnog sela. Razvojem informatičkih tehnologija sve postaje dostupno, odmah. Turizam postaje jedna od vodećih svjetskih industrija. Moderan se čovjek pod utjecajem globalizacije, užurbanog i stresnog života, od svakodnevnice odvaja putovanjem – biva turist. Prosječan čovjek nastoji putovati u što više zemalja što...
Utjecaj grupne dinamike na brodu
Utjecaj grupne dinamike na brodu
Elza Kinkušić
Grupu čini skup pojedinaca koji su u međusobnoj interakciji i koji utječu jedni na druge, koji su povezani zajedničkim ciljem i koji sebe smatraju članovima grupe te ih drugi tako doživljavaju. U grupi je važna uspješna komunikacija, odnosno uspješno prenošenje poruke od jedne do druge osobe. Članovi grupe koji su povezani zajedničkim ciljem i koji intenzivno surađuju kako bi postigli taj cilj, odnosno ispunili određene radne zadatke čine zapravo radni tim. Za uspješno...
Utjecaj implementacije sustava e-navigacije
Utjecaj implementacije sustava e-navigacije
Mario Tomović
Vođenje sigurne navigacije brodom veoma je zahtjevan posao, gdje zapovjednik ili časnik na dužnosti konstantno zaprimaju raznorazne informacije vezane za plovidbu ili plovidbeno područje, od kojih obično mnoge ne predstavljaju veliku važnost. Priljev takvih informacija u područjima povećanog prometa može oduzeti koncentraciju zapovjednika ili časnika, što rezultira smanjenje sigurnosti plovidbe. Ljudska greška uzrok je oko 70 % nesreća na moru. Brzi razvoj tehnologija pruža...

Pages