Pages

Utjecaj grupne dinamike na brodu
Utjecaj grupne dinamike na brodu
Elza Kinkušić
Grupu čini skup pojedinaca koji su u međusobnoj interakciji i koji utječu jedni na druge, koji su povezani zajedničkim ciljem i koji sebe smatraju članovima grupe te ih drugi tako doživljavaju. U grupi je važna uspješna komunikacija, odnosno uspješno prenošenje poruke od jedne do druge osobe. Članovi grupe koji su povezani zajedničkim ciljem i koji intenzivno surađuju kako bi postigli taj cilj, odnosno ispunili određene radne zadatke čine zapravo radni tim. Za uspješno...
Utjecaj implementacije sustava e-navigacije
Utjecaj implementacije sustava e-navigacije
Mario Tomović
Vođenje sigurne navigacije brodom veoma je zahtjevan posao, gdje zapovjednik ili časnik na dužnosti konstantno zaprimaju raznorazne informacije vezane za plovidbu ili plovidbeno područje, od kojih obično mnoge ne predstavljaju veliku važnost. Priljev takvih informacija u područjima povećanog prometa može oduzeti koncentraciju zapovjednika ili časnika, što rezultira smanjenje sigurnosti plovidbe. Ljudska greška uzrok je oko 70 % nesreća na moru. Brzi razvoj tehnologija pruža...
Utjecaj ljudske pogreške kod tehnoloških zahtjevnijih brodova
Utjecaj ljudske pogreške kod tehnoloških zahtjevnijih brodova
Stipe Jurlina
Ljudske greške najčešći su uzrok pomorskih nesreća, a tehnološkim napretkom sigurnost plovidbe se povećava zahvaljujući uvođenju različitih sustava koji olakšavaju i ubrzavaju različite postupke u plovidbi. Na zapovjednički most uvedeni su „pametni“ automatizirani sustavi koji omogućuju nadzor sustava navigacije i strojarnice, ali i drugih sustava. Na izvođenje krucijalnih aktivnosti na zapovjedničkom mostu izravno utječe i njegova ergonomija te su tako doneseni zahtjevi...
Utjecaj ljudske pogreške kod tehnoloških zahtjevnijih brodova
Utjecaj ljudske pogreške kod tehnoloških zahtjevnijih brodova
Vinko Turković
Današnji pomorski sustavi se smatraju tehnološki naprednim i visoko sofisticiranim. Vidljiva su poboljšanja u dizajnu trupa, sustavima stabilnosti, pogonskim sustavima i navigacijskoj opremi, no pomorski sustav uvijek ostaje čovjekov sustav i kao takav podložan je utjecaju ljudske pogreške. Čimbenici koji utječu na pojavu ljudske pogreške javljaju se unutar četiri područja: tehnologija, znanje i vještine pomoraca, organizacija i komunikacija. Ljudska pogreška se tako promatra...
Utjecaj meteoroloških i oceanoloških čimbenika na manevriranje brodom
Utjecaj meteoroloških i oceanoloških čimbenika na manevriranje brodom
Karlo Kurtović-Gabrić
U ovom radu analiziraju se različiti meteorološki i oceanološki utjecaji na manevriranje brodom. Iznimno je bitno detaljno poznavanje vanjskih sila i za samo projektiranje broda kao i za sigurnost plovidbe. Pod meteorološkim utjecajima podrazumijevaju se valovi, vjetar, morske mijene, morske struje, vidljivost, temperatura i tlak zraka. Uzimajuću u obzir navedene čimbenike te negativne posljedice njihovog djelovanja potrebno je plovidbu učiniti što sigurnijom, istovremeno i optimalnijom.
Utjecaj mitova na ljudsko ponašanje
Utjecaj mitova na ljudsko ponašanje
Tomislav Tomaš
Mit predstavlja priče nastale koje su nastale u raznim područjima svijeta i govore o porijeklu čovjeka, naroda i svijeta. Mitovi, priče o bogovima i njihovoj povijesti nisu stvar mitologije već su prirodni i narodni od svojih davnih dana s elementima totemizma i magije. Cilj ovog rada je objasniti ponašanje ljudi koje proizlazi iz mitova u današnjem svijetu. Pomorci su često izloženi predrasudama zbog nekih mitova što se javljaju uz pomorce i pomorsko zvanje. Dosta tih mitova su u...
Utjecaj morskih struja na plovidbu Jadranskim morem
Utjecaj morskih struja na plovidbu Jadranskim morem
Kristijan Bjelopera
Cilj ovog rada bio je prikazati prostorne i vremenske promjene sustava morskih struja u Jadranskom moru i njihov utjecaj na plovidbu. Na osnovu dostupne literature prikazano je što su to zapravo morske struje i kako nastaju, metode mjerenja morskih struja te na kraju i sami rezultat to jest utjecaj morskih struja na samu plovidbu Jadranskim morem. Rezultati kratkoročnih i dugoročnih mjerenja te glavne značajke morskih struja u Jadranskom moru nam kazuju da su morske struje u Jadranskom...
Utjecaj obrazovanja na kvalitetu života pomoraca
Utjecaj obrazovanja na kvalitetu života pomoraca
Ana-Marija Vrdoljak
Svrha je rada prikazati stav pomoraca te dobiti bolji uvid u život pomoraca, kako bi se provela daljnja istraživanja. Cilj rada bio je doznati stav pomoraca u pogledu utjecaja obrazovanja na kvalitetu života. Ukupno 200 pomoraca, različitih zaposlenja, sudjelovalo je u online anketi. Anketa je sastavljena od 22 tvrdnje povezane s kvalitetom života te socio-demografskim pitanjima. Rezultati istraživanja pokazuju da nema razlike u stavu pomoraca u pogledu utjecaja obrazovanja na...
Utjecaj organizacijske strukture na efikasnost poslovanja
Utjecaj organizacijske strukture na efikasnost poslovanja
Dorotea Gavranić
Cilj rada je objasniti organizaciju poduzeća i utjecaj organizacije na poduzeće. Organizacija je menadžerska funkcija kojom se odreñuje na koji će način poduzeće ostvariti planirane ciljeve i pravce djelovanja. Projektiranje organizacije podrazumijeva proces izgradnje organizacijske strukture, definiranja organizacijskih postupaka i primjenu organizacijskih sredstava. Organizacijska struktura je shema poslova i odjela koja usmjerava ponašanje pojedinaca i grupa prema ostvarivanju...
Utjecaj plitke vode na manevriranje brodom
Utjecaj plitke vode na manevriranje brodom
Zvonimir Amižić
Manevriranje, vještina koja se usavršava radom, a definira se kao niz aktivnosti koje se provode u cilju izvoĎenja uspješnoga priveza, odveza, premještaja uz gat ili pak obalu, prilikom veza u četverovez i na plutaču te prilikom sidrenja. Manevriranje se u širem smislu promatra kao upravljanje brodom, odnosno primjerice, upravljanje brodom s ciljem izbjegavanja sudara ili slično. Upravo iz zadnje navedene stavke vidljivo je kako utjecaj čovjeka, odnosno čimbenika koji mogu...
Utjecaj pomorskih karata u navigaciji
Utjecaj pomorskih karata u navigaciji
Roko Dulčić
Pomorske karte su kartografski prikaz određenog područja za plovidbu i od svojih početaka koristile su se kao osnovna navigacijska pomagala s kojima su se služili pomorci, a iste predstavljaju važan izvor geografskih istraživanja. Pomorska navigacija pojavljuje se sa željom da se plovi morem pa su pomorci koristili karte za rješavanje različitih navigacijskih zadaća i otkrivanje novih, dotad neviđenih područja. Razvoj pomorskih karata uvelike je utjecao na razvoj kartografije te...
Utjecaj promjene tlaka u cilindru dizelskog motora na stupanj djelovanja procesa
Utjecaj promjene tlaka u cilindru dizelskog motora na stupanj djelovanja procesa
Antonio Pecotić
U ovom radu opisati će se ciklusi na temelju kojih se realizira rad brodskog dizelskog motora. Analizirati će se utjecaj brzine izgaranja na rad motora i prednosti dvofaznog ubrizgavanja. Opisat će se zakon ubrizgavanja koji može utjecati na eksploatacijske parametre, smanjenje štetnih ispušnih plinova i smanjenje mehaničkih opterećenja motora. Nadalje analizirat će se ekonomičnost u pogledu potrošnje goriva i indiciranog stupnja iskorištenja, kao i utjecaj kompresijskog omjera i...

Pages