Pages

Sustav inertnog plina
Sustav inertnog plina
Domagoj Bulat
U ovom završnom radu opisani su sustavi inertnog plina čija se primjena sukladno legislativi Međunarodne Pomorske Organizacije (IMO) zahtijeva na tankerima za prijevoz nafte i naftnih derivata, ukapljenih plinova i kemikalija. Pri tomu je opisana standardna struktura sustava te su prikazane njegove izvedbe na primjerima tankera za prijevoz ukapljenih plinova i kemikalija. Posebno su naglašeni načini proizvodnje i skladištenja inertnog plina (dušika- N2) na tim tipovima brodova
Sustav inertnog plina
Sustav inertnog plina
Đani Žure
Kako bi se brod i posada zaštitili od neželjenih posljedica eksplozije broda došlo se na ideju da se prostor za vrijeme pranja tanka, za vrijeme prevoženja tereta kao i praznog broda drži pod kontrolom kako prostor ne bi sadržavao veći postotak od 8% kisika. To se postiglo sustavom inertnog plina. U radu je opisan sustav inertnog plina na brodu, njegovu primjenu kroz inertiranje, elemente, održavanje te problemi u radu.
Sustav komprimiranog zraka
Sustav komprimiranog zraka
Anton Botica
Sustav komprimiranog zraka na brodu jedan je od najvažnijih sustava na brodu. Elementi sustava komprimiranog zraka su: kompresor, spremnici komprimiranog zraka, cjevovodi, armatura te sušilo zraka. Kompresor zraka je važan pomoćni stroj koji osigurava visoki tlak te se koristi se za proizvodnju komprimiranog zraka. U radu je opisan sustav komprimiranog zraka na brodu, njegova primjena, elementi, održavanje te problemi u radu.
Sustav podmazivanja brodskih dizelskih motora
Sustav podmazivanja brodskih dizelskih motora
Darko Gunjača
Ulje je prisutno na gotovo svim pokretnim mehaničkim elementima brodskog dizelskog motora i zbog toga je sustav ulja od ključne važnosti za vitalnost broda. Prikladnim podmazivanjem, odabirom maziva i pravilnim održavanjem, povećavamo vijek trajanja dizelskog motora. U ovom radu objašnjeno je u koju svrhu se upotrebljava ulje za podmazivanje brodskih dizelskih motora, analizirano je kakva svojsta mora imati i koje zahtjeve treba udovoljiti. Prikazan je i razrađen osnovni princip rada...
Sustav podmazivanja brodskih dizelskih motora
Sustav podmazivanja brodskih dizelskih motora
Niko Gugić
Sve veća potražnja za transportom robe i dobara morem u ovom stoljeću imalo je za posljedicu gradnju sve većih brodova koji za poriv zahtijevaju velike i učinkovite dizelske motore. Kako bi napredak motora s unutarnjim izgaranjem bio uspješan, potrebno mu je adekvatno projektirati radne sustave. Jedan je od takvih i sustav podmazivanja. Naime, podmazivanje smanjuje trenje, buku, temperaturu i povećava radni vijek motora zajedno s njegovim elementima. Svaki pojedini sustav podmazivanja...
Sustav rashlade
Sustav rashlade
Nikola Ramić
U ovom završnom radu opisan je rashladni sustav porivnog brodskog dizelskog motora. Ovaj sustav služi za hlađenje cilindarske košuljice motora, rasprskača goriva, glave motora, sjedišta i kućišta ispušnih ventila te turbopuhala, a sa svrhom sprječavanja njihovog toplinskog naprezanja i oštećenja. Cilj ovog rada je upoznati se s vrstama rashladnih sustava, s njihovim problemima u radu, kao i s postupkom analiziranja radnog medija kako bi se spriječilo nastajanje istih te,...
Sustav unutarnjih brodskih komunikacija
Sustav unutarnjih brodskih komunikacija
Marin Kaštelanac
Komuniciranje na brodu je jedan od važnih elemenata plovidbe. Bez obzira radi li se o vanjskoj ili unutrašnjoj komunikaciji, ona treba biti jasna i pravodobna. U ovom je radu obrađen sustav unutarnje komunikacije na brodu. Taj sustav je posebno važan na velikim brodovima gdje je potrebno voditi računa o mnogim aspektima plovidbe i sigurnosti broda. Zbog toga se mnoge konferencije i organizacije bave pomorskom komunikacijom kako bi to područje što bolje unaprijedili. Kao primjer na...
Sustav za nadzor i upravljanje pretakanjem tereta
Sustav za nadzor i upravljanje pretakanjem tereta
Jozo Živanović
U ovom radu biti će prikazana primjena automatizacije u sustavu za nadzor i upravljanje pretakanjem tereta na brodu. U sustavu za nadzor i upravljanje na brodu Explorer serije 500 te korištenjem novijih tehnologija biti će prikazani osnovni dijelovi sustava, načini prikaza daljinskog upravljanja, te načini pretakanje tereta na brodu korištenjem pneumatskih, hidrauličnih i električnih metoda u sustavu nadzora i upravljanja. Koristeći metodu stabla kvarova FTA sa softverom Smart Draw...
Sustav za podmazivanje brodskih dizelskih motora
Sustav za podmazivanje brodskih dizelskih motora
Ante Čobanov
Rad opisuje ulja/maziva i sam sustav ulja za podmazivanje, s ciljem da se predstave zahtjevi koje mora savladati i naglasi njegova važnost u svijetu pomorstva i svrha glede pouzdanosti samih sustava koja je bitna zbog sigurnosti ljudskih života i zaštite od onečišćenja mora i morskog okoliša. Trenje je jedan od glavnih uzroka zbog kojih podmazujemo strojne elemente i sustave stoga je bitno biti upoznat sa vrstom trenja jer ono određuje karakteristike ulja ili maziva koje treba...
Sustav za upravljanje vodom za piće na brodovima
Sustav za upravljanje vodom za piće na brodovima
Ivo Ursić
Danas postoji čitava lepeza različitih uređaja za dobivanje slatke vode iz morske, sa različitim principima kao što su destilacija, elektroliza, obrnuta osmoza i sl. Dobivena se slatka voda posebnim uređajima za filtriranje, omekšavanje i bakteriološko čišćenje pretvara u destiliranu i pitku vodu. Voda se pohranjuje u posebnim tankovima vode koji su u pravilu smješteni na krmenom dijelu broda. Iz skladišnih tankova slatke vode, centrifugalna pumpa dobavlja slatku vodu u hidrofor...
Sustav zaštite i upravljanja brodskog dizel generatora
Sustav zaštite i upravljanja brodskog dizel generatora
Nikola Starčević
Cilj rada je opisati sustav zaštite brodskih dizel generatora što je nužno za razumijevanje načina upravljanja generatorom, ali i brodskom električnom centralom u cijelosti. U radu je opisan način rada sinkronih brodskih dizel generatora i to samostalan rad te paralelan rad generatora u mreži. Također, u radu je dat i pregled brodskih električnih sustava koje poslužuju generatori s obzirom da isti utječu na izbor zaštite i upravljanja. Navedeni su i objašnjeni razlozi za uporabu...
Sustavi podmazivanja brodskih inteligentnih motora
Sustavi podmazivanja brodskih inteligentnih motora
Tomislav Borovac
Od samog početka razvoja brodskih dizelskih motora odlika im je visoka efikasnost što je rezultiralo velikom zastupljenošću sve do danas. Uvijek se težilo napretku u radu motora zbog zahtjeva brodovlasnika za uštedama te suglasnosti sa sve strožim pravilima o emisijama ispušnih plinova. To je dovelo do razvoja inteligentnih brodskih dizelskih motora. Njihova najveća prednost je vrlo precizna regulacija ubrizgavanja goriva što omogućava efikasniji rad na svim razinama opterećenja...

Pages