Pages

Suradnja razvedenih roditelja djece pomoraca
Suradnja razvedenih roditelja djece pomoraca
Marija Pašalić
Predmet istraživanja ovog završnog rada je suradnja razvedenih roditelja djece pomoraca, funkcioniranje pomorske obitelji kroz prošlost, pa do danas. Svrha rada je objasniti suradnju razvedenih roditelja djece pomoraca, u koliko dođe do razvoda braka. Cilj rada je istaknuti važnost suradnje razvedenih roditelja, radi što kvalitetnijeg daljnjeg psiho – fizičkog rasta i razvoja djeteta. Dijete ima potrebu i pravo na oba roditelja, kako u cjelovitim, tako i u necjelovitim obiteljima....
Sustav automatske regulacije brodskog osovinskog generatora
Sustav automatske regulacije brodskog osovinskog generatora
Toni Cikatić
Cilj ovog rada jeste opisati tipove osovinskih generatora, njihova svojstva, način rada, te opisati njihove osnovne karakteristike i načine spajanja sa glavnim porivnim strojem ili povezivanja putem multiplikatora u brodskim elektroenergetskim sustavima. Za svaki tip osovinskog generatora navedeni su i objašnjeni zahtjevi koji su preduvjet za navedeni tip ugradnje ili povezivanja putem multiplikatora. Također, kroz kratak povijesni pregled razvoja osovinskih generatora dat je osvrt na...
Sustav automatskog upravljanja na brodovima s dizel električnom propulzijom
Sustav automatskog upravljanja na brodovima s dizel električnom propulzijom
Franko Gović
Cilj rada je opisati način rada sustava automatskog upravljanja kod broda koji koristi dizel-električnu propulziju. Kao predmet istraživanja korišten je Kongsbergov simulator brodske strojarnice putničkog broda K-Sim ERS Diesel Electric-III. U radu su predstavljeni strojevi i sustavi koje ovakav pogon koristi kako bi se olakšalo razumijevanje rada upravljačkog sustava. Zbog složenosti i veličine pogona, dio sustava je izostavljen, a pažnja rada je usmjerena ka automatizaciji...
Sustav automatskog upravljanja na brodovima s dizel mehaničkom propulzijom
Sustav automatskog upravljanja na brodovima s dizel mehaničkom propulzijom
Bepo Aničić
U radu se opisuje način rada sustava automatskog upravljanja kod broda koji koristi dizel-mehaničku propulziju. Kao predmet istraživanja korišten je Konsbergov simulator brodske strojarnice supertankera ERS, Engine Room Simulator L11 5L90MC-VLCC. U radu su predstavljeni strojevi i sustavi koje ovakav pogon koristi kako bi se olakšalo razumijevanje rada upravljačkog sustava. Zbog složenosti i veličine pogona, dio sustava je izostavljen, a pažnja rada je usmerena ka automatizaciji...
Sustav diferencionalnog pozicioniranja u odobalnom inženjerstvu
Sustav diferencionalnog pozicioniranja u odobalnom inženjerstvu
Zvonimir Tomić
Diferencijalni globalni sustav za pozicioniranje (engl. Differential Global Positioning System - DGPS) s globalnim pozicijskim satelitskim sustavom (engl. Global Positioning System - GPS) je apsolutna metoda mjerenja s dva ili više prijamnika u realnom vremenu uz primjenu samo kodnih ili i faznih mjerenja. Samo načelo ove metode je kako jedan prijamnik (referentni), koji obično miruje, smješten na poznatoj točki, registrira satelite i za njih na osnovu poznate (iz koordinata) i mjerene...
Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Duje Martedić
Ovaj rad nam opisuje način rada i prilagodljivost sustava dinamičkog pozicioniranja i objašnjava pojam redundancije. Pojavom ove tehnologije došlo je do promjena u upravljivosti broda u pomorstvu, što je uz redundanciju povećalo stupanj sigurnosti plovidbe. Dinamičko pozicioniranje je omogućilo plovilu da se kreće slobodno po površini mora u svim smjerovima bez obzira na utjecaje vjetra, valova i morskih struja, time se u klasifikaciji klasifikacijskih društava uvela nova vrsta...
Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Sustav dinamičkog pozicioniranja i redundacija
Duje Martedić
Ovaj rad nam opisuje način rada i prilagodljivost sustava dinamičkog pozicioniranja i objašnjava pojam redundancije. Pojavom ove tehnologije došlo je do promjena u upravljivosti broda u pomorstvu, što je uz redundanciju povećalo stupanj sigurnosti plovidbe. Dinamičko pozicioniranje je omogućilo plovilu da se kreće slobodno po površini mora u svim smjerovima bez obzira na utjecaje vjetra, valova i morskih struja, time se u klasifikaciji klasifikacijskih društava uvela nova vrsta...
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Josip Matas
U ovom radu je prikazan i opisan sustav goriva brodskih dizelskih motora. Ovaj sustav jedan je od najvažnijih sustava na brodu. Najrasprostranjeniji tip porivnog stroja na brodovima je dvotaktni sporokretni dizelski motor koji ima sustave skladištenja, dobave i razdiobe goriva. U prvom dijelu rada opisana su kemijska i fizikalna svojstva dizelskog goriva te aktualni standardi i normativi. Drugi dio rada opisuje cjelokupni sustav goriva koji se sastoji od ukrcaja i transfera goriva,...
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Frane Trumbić
Korištenje odgovarajućeg goriva za rad brodskih dizelskih motora ovisi o raznim faktorima. Propisani standard za brodska goriva nam uveliko pomaže prilikom odabira adekvatnog brodskog goriva. Sustav goriva se sastoji od nekoliko podustava koji su detaljno opisani u ovom radu. Ovi podsustavi nam služe kako bi na ispravan način ukrcali gorivo na brod, uzeli uzorak za provjeru kvalitete, skladištili ga i na posljetku pripremili ga za korištenje. Cilj ovog rada je opisati brodska goriva i...
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Doris Lovrenčić
Razvoj pomorstva, a samim time i brodskih motora uvjetovao je sve veću potražnju za brodskim gorivima čiji se odabir temelji na različitim parametrima, od vrste i veličine samog motora, pa sve do cijena goriva. Količina onečišćivača u gorivima varira ovisno o podrijetlu sirove nafte te o načinu i kvaliteti njene prerade. Kao rezultat tih različitosti, doneseni su standardi koji propisuju kvalitetu koju brodska goriva moraju zadovoljavati. Nakon uvodnog razmatranja koji je...
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Sustav goriva brodskih dizelskih motora
Ivan Ivandić
U ovom radu prikazani su zahtjevi vezani za zaštitu okoliša od onečišćenja uslijed rada brodskih dizel motora. Kako ekološki propisi bivaju sve stroži i restriktivniji, brodari da bi opstali na tržištu moraju se prilagoĎavati nametnutim propisima. Isto tako i proizvoĎači brodskih dizel motora moraju pratiti svjetske i lokalne ekološke propise te razvijati nove generacije brodskih dizel motora sa smanjenom emisijom štetnih ispušnih plinova. U ovom radu su prikazani svjetski...
Sustav hlađenja sporokretnog brodskog porivnog dizelskog motora
Sustav hlađenja sporokretnog brodskog porivnog dizelskog motora
Mihovil Medić
U završnom radu opisan je centralni sustav hlađenja brodskog sporohodnog dvotaktnog dizel motora MAN B&W 7L70ME-C. Izgaranjem goriva u cilindrima motora postižu se visoke temperature pa zbog toga treba hladiti cilindarske košuljice motora, glave motora, stapove motora, rasprskače goriva, sjedišta i kućišta ispušnih ventila te turbopuhalo. Opisano je hlađenje visoko temperaturne rashladne vode, sistemskog ulja i ispirnog zraka u rashladnicima, uključujući izračun odvedenih...

Pages