Pages

Uporaba bezpilotnih ronilaca u kartiranju morskog okoliša
Uporaba bezpilotnih ronilaca u kartiranju morskog okoliša
Kristina Ivanišević
Više od 98% morskog dna do danas je neistraženo. Napredak tehnologije i podmorske robotike doprinosi smanjenju tog postotka. Suvremene bespilotne podvodne ronilice našle su primjenu u vojne, komercijalne i znanstvene svrhe. U radu se analiziraju vrste daljinski upravljanih i autonomnih podvodnih vozila te mogućnosti njihove primjene u kartiranju morskog okoliša.
Upotreba GPS-a u navigaciji
Upotreba GPS-a u navigaciji
Marino Šitin
U radu je razmatrana upotreba GPS-a u navigaciji. Budući da su stari pomorci ploveći oceanima orijentirali se pomoću terestričkih objekata ili pomoću astronomskih objekata kao što su sunce, mjesec i planete razvijanje globalnog pozicijskog sustava im je uvelike olakšalo posao. Tu dolazi do razvijanja Navstar sustava u Sjedinjenim Američkim Državama, te nešto kasnije do ruskog sustava Glonass. Ta se tehnologija prvo razvijala u vojne svrhe, a tek kasnije se mogla koristiti...
Upotreba Nomotovog modela broda drugog reda za automatsku regulaciju kursa
Upotreba Nomotovog modela broda drugog reda za automatsku regulaciju kursa
Marin Laušić
Rad predstavlja analizu stabilnosti sustava automatske regulacije kursa za tzv. Mariner klasu broda. Analiza je izvršena u programskom paketu Matlab/Simulink za Nomotov modela broda prvog i drugog reda. Primjenom Nyquistovog i Bodeovog kriterija stabilnosti regulacijskih sustava s negativnom povratnom vezom u frekvencijskom području utvrđena je apsolutna i relativna stabilnost sustava što predstavlja osnovni preduvjet njegove praktične primjene. Usporedbom dobivenih rezultata Nomotov...
Upotreba indeksa ekološkog vrednovanja za kategoriziranje morskih područja sukladno okvirnoj direktivi o vodama
Upotreba indeksa ekološkog vrednovanja za kategoriziranje morskih područja sukladno okvirnoj direktivi o vodama
Antonio Farkas
Okvirna Direktiva o vodama (ODV) najznačajniji je dio EU legislative o vodi do današnjeg dana, a osmišljena je u svrhu poboljšanja i integriranja način na koji se upravlja vodnim tijelima diljem Europe. Ova direktiva pruža opsežan pregled vodnih ekosustava i upravljanje vodom s krajnjim ciljem postizanja dobrog statusa svih vodnih tijela. Jedna od metodologija procjena stanja nekog vodnog sustava je korištenje indeks ekološkog vrednovanja. Ekološki indeks usklađen je s europskom...
Upotreba inertnog sustava plina na tankerima
Upotreba inertnog sustava plina na tankerima
Josip Jurčević
U ovom je radu obrađena tema vezana za upotrebu sustava inertnog plina na tankerima. Tankeri za prijevoz nafte i naftnih prerađevina smatraju se brodovima izrazito velike opasnosti zbog uvjeta koje moraju zadovoljavati tijekom prijevoza tereta morem i u luci. Uvođenjem sustava inertnog plina smanjio se broj nesreća i eksplozija koje su se događale tijekom prošlog stoljeća. Inertni plin je plin koji ne podržava gorenje ugljikovodika, odnosno on spriječava nastanak požara i...
Upotreba simulatora u edukaciji zapovjednika
Upotreba simulatora u edukaciji zapovjednika
Ante Grubišić
Predmet je završnog rada upotreba simulatora u edukaciji zapovjednika. Korištenje simulatora brodskog mosta važno je za obuku zapovjednika broda kako bi se poboljšala njegova kompetencija. Podatci upućuju na to da je u 85 % slučajeva uzrok pomorskih nesreća ljudska pogreška ili je povezan s ljudskom pogreškom, odnosno nesposobnošću zapovjednika broda i časnika. IMO je izvršila revizije STCW konvencije s ciljem osiguravanja minimalnih standarda osposobljenosti i certificiranja...
Upotreba upijača u uklanjanju uljnog onečišćenja
Upotreba upijača u uklanjanju uljnog onečišćenja
Marko Vranković
Visoka koncentracija brodskog prometa i eksploatacije uljnih derivata na moru danas dovodi do čestih nesreća koje za ishod imaju izljevanje ulja u morski okoliš. Kako bi se umanjila šteta na okoliš koja nastane izlijevanjem ulja, izuzetno je važna brza reakcija i visoka razina profesionalnosti koju pomorci moraju zadržati. U ovom radu analizirana je upotreba upijača koji se koriste u uklanjanju uljnog onečišćenja. Upijači su samo jedan od mogućih načina uklanjanja ulja iz...
Upotreba školskog robota za praćenje predefinirane linije
Upotreba školskog robota za praćenje predefinirane linije
Antonio Bilić
Završni rad predstavlja izradu programibilnog robota, temeljenog na razvojnom sučelju Arduino. Glavni zadatak je rješavanje praktičnih problema izgradnje robota za praćenje linije. Robot za praćenje linije je dizajniran za kretanje po određenoj liniji te pruža alternativnu praktičnu priliku kako za instruktore tako i za učenike kako bi obogatili iskustvo podučavanja i učenja. Ovaj rad ima za cilj pomoći čitateljima da grade robot za praćenje linije pomoću open-source...
Upravljanje asinkronim motorima
Upravljanje asinkronim motorima
Mario Martinović
U ovom diplomskom radu detaljno su analizirani asinkroni elektromotorni pogoni s posebnim naglaskom na upravljanje njihovom brzinom vrtnje kao osnovom za razvoj i usavršavanje pomorskih pogona s električnom propulzijom. Prikazan je njihov način rada, podjele i konstrukcijske karakteristike. Potom slijedi prikaz praktične primjene prethodnih teoretskih razmatranja kod brodskih pogona s električnom propulzijom.
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Josip Krečak
Trgovački brodovi trebaju dodatnu teţinu kao preduvjet za sigurnu plovidbu u slučajevima kada ne prevoze teret ili nisu u potpunosti ili ravnomjerno nakrcani. To se postiţe balastiranjem broda pomoću morske vode. U isto vrijeme, balastne vode predstavljaju ekološku prijetnju zbog prijenosa neţeljenih vrsta morskih organizama iz jednog morskog područja u drugo. Cilj ovog rada je opisati funkciju balastnog sustava i metode upravljanja balastnim vodama koje se primjenjuju na brodovima,...
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Luka Reić
Balastne vode mogu sadržavati tisuće biljnih i životinjskih vrsta, koje brodovi prevoze oceanima i ispuštaju u ekosisteme koji im nisu domicilni. Povećana trgovinska razmjena i gustoća prometa u posljednjih nekoliko godina znatno su povećali mogućnost rasprostranjivanja invazivnih vrsta. Cilj ovoga rada je pružiti uvid u postojeće metode postupanja sa balastnim vodama, pravnu regulativu pri postupanju balastnim vodama u svrhu očuvanja okoliša, te izazove i moguće odgovore na...
Upravljanje poslovnom etikom
Upravljanje poslovnom etikom
Ena Vojković
U suvremenom poslovanju često se pojavljuju primjeri neetičnog poslovanja, a jedan od primarnih razloga je djelovanje isključivo po načelu ekonomske racionalnosti. Poslovna etika stoga polazi od pretpostavke da je u suvremenom poslovanju potrebno voditi računa i o posljedicama poslovnih aktivnosti i poslovnih odluka za društvo, ključne sudionike i okoliš. Budući da su suvremeni uvjeti poslovanja doveli do nužnosti ostvarivanja konkurentske prednosti te ostvarivanja niza ciljeva...

Pages