Pages

Uloga matematike u obrazovanju nautičara
Uloga matematike u obrazovanju nautičara
Kristijan Markić
Matematika se još od davnina koristi u brojnim tehničkim granama, pa tako i u pomorstvu, posebice navigaciji. Pomorstvo bez poznavanja matematike ne bi bilo zamislivo u pogledu stabiliteta broda, te ucrtavanja plana putovanja. Utjecaj matematike u pomorstvu se može promatrati kroz primjenu trigonometrije i geometrije u terestričkoj i astronomskoj navigaciji te u proračunima vezanim za konstruiranje navigacijskih karata. Razvoj matematike utjecao je na razvoj samog pomorstva. Zato je u...
Uloga ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Uloga ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Tomislav Papić
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u Republici Hrvatskoj obavlja upravne i ostale poslove kao što su mjere zaštite Jadranskog mora, otoka te priobalja, razvoj politike i upravljanje otocima, zaštita mora od onečišćenja s brodova, te predlaže strategiju razvoja svih vidova promet. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 2011. godine promijenilo je naziv u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Ministarstvo se sastoji od kabineta ministra, glavnog...
Uloga prosudbe u sustavu upravljanja kvalitetom u realizaciji kontinuiranog poboljšanja kvalitete
Uloga prosudbe u sustavu upravljanja kvalitetom u realizaciji kontinuiranog poboljšanja kvalitete
Katica Dužević
Da bi se zasnovao odreĊeni sustav upravljanja, te odrţavao isti, potrebno je uz ostalo vršiti prosudbe tog sustava. Isto se odnosi i na uvoĊenje sustava upravljanja kvalitetom. Organizacije ustanovljuju, dokumentiraju, provode i odrţavaju sustav upravljanja kvalitetom uz konstantno poboljšavanje uĉinkovitosti tog sustava kako bi bili u skladu sa zahtjevima odreĊenih normi. U radu su navedeni najznaĉajniji standardi vezani uz normu ISO 9001, vrste prosudbe i naĉini na koje se...
Uloga regionalnih koordinacijskih centara u sustavu distribucije i zaštite podataka elektroničkih navigacijskih karata
Uloga regionalnih koordinacijskih centara u sustavu distribucije i zaštite podataka elektroničkih navigacijskih karata
Antonio Begić
Elektronicke navigacijske karte (engl. Electronic nautical Chart – ENC) predstavljaju temelj suvremene pomorske navigacije i postupno zamjenjuju papirnate pomorske karte. Komercijalizacija i široka primjena ENC-a, zahtjeva standardizaciju kvalitete izrade i zaštitu distribucije. U diplomskom radu se analizira uloga Regionalnih koordinacijskih centara elektronickih navigacijskih karata (engl. Regional Electronic Navigational Chart Coordinating Centre – RENC) s posebnim naglaskom na...
Uloga zapovjednika broda kod ostvarenja osiguranog slučaja
Uloga zapovjednika broda kod ostvarenja osiguranog slučaja
Šime Gustin
Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom i sastoji se od uzroka i posljedice. Osigurana šteta javlja se kao posljedica ostvarenja osiguranog slučaja. Štetne promjene postojećeg stanja mogu biti fizičko uništenje ili pogoršanje stanja osiguranog predmeta i sprječavanje povećanja materijalnog dobra osiguranika, u slučaju osiguranja očekivane dobiti. Za nastanak obveze osiguratelja na isplatu naknade za štetu važni su samo oni uzroci i posljedice koje su...
Uloga zapovjednika broda u sprječavanju onečišćenja mora s brodova
Uloga zapovjednika broda u sprječavanju onečišćenja mora s brodova
Stjepan Vlahov
Posadom i svim drugim osobama na brodu zapovijeda zapovjednik broda kojeg imenuje i razrješava dužnosti brodar ili kompanija. Zapovjednik broda odgovoran je za sigurnost broda i red na brodu te ima javna ovlaštenja. Razvojom pomorske plovidbe uloga zapovjednika postaje sve značajnija, posebno u suvremenom brodarstvu kojem prijete različite opasnosti, a jedno od njih je i onečišćenje morskog okoliša. Budući da onečišćenje morskog okoliša predstavlja ogroman problem današnjice,...
Ultrazvučna kontrola brodskih zavarenih konstrukcija
Ultrazvučna kontrola brodskih zavarenih konstrukcija
Gojko Nizić
U ovome radu smo pojasnili značaj kontrole i ispitivanja zavarenih spojeva u brodogradnji kao sustava osiguranja kvalitete, opisali smo metode kontrole bez razaranja te smo objasnili fiziku ultrazvuka i pojmove i znanja potrebne za razumijevanje praktičnog dijela rada. Cilj ovog rada je prikazati izvještaj ultrazvučnog ispitivanja, opisati relacije vezane uz izvještaj te objasniti princip rukovanja ureĎajima za ultrazvučno ispitivanje, postupke baždarenja te interpretirati mjerenja.
Unos malarije u Hrvatsku pomorskim putem
Unos malarije u Hrvatsku pomorskim putem
Karlo Kos
Malarija se najčešće prenosi ubodom komarca, ali se još može prenijeti i transfuzijom, transplatacijom organa te s majke na dijete. Malarija je opasna i smrtonosna bolest i predstavlja javnozdravstveni problem u nerazvijenim tropskim i sutropskim zemljama. Bolest se u pravilu javlja u tropskim krajevima, uzrokovana je parazitom iz roda plasmodium. Bolest ima simptome slične gripi, a javljaju se tjedan dana nakon uboda komarca/infekcije. Simptomi malarije su vrućica, žutica, povećana...
Uplovljenje broda u luku s u ukrcanim peljarom
Uplovljenje broda u luku s u ukrcanim peljarom
Dominik Ćurković
Uplovljavanje u luku predstavlja kraj plovidbenog puta. Uplovljavanje je zadnji korak u plovidbi broda ali isto tako i jedan od najvećih izazova zapovjedniku, časnicima i posadi broda. Kako bi brod na siguran način mogao uploviti u luku potrebna mu je usluga peljarenja koju obavljaju peljari. Peljari su stručne osobe zaposlene od strane peljarskih organizacija u cilju sigurnosti plovidbe. Svojim iskustvom plovidbe u određenom akvatoriju, poznavanjem lokalnih meteoroloških uvjeta te...
Uporaba bezpilotnih ronilaca u kartiranju morskog okoliša
Uporaba bezpilotnih ronilaca u kartiranju morskog okoliša
Kristina Ivanišević
Više od 98% morskog dna do danas je neistraženo. Napredak tehnologije i podmorske robotike doprinosi smanjenju tog postotka. Suvremene bespilotne podvodne ronilice našle su primjenu u vojne, komercijalne i znanstvene svrhe. U radu se analiziraju vrste daljinski upravljanih i autonomnih podvodnih vozila te mogućnosti njihove primjene u kartiranju morskog okoliša.
Upotreba GPS-a u navigaciji
Upotreba GPS-a u navigaciji
Marino Šitin
U radu je razmatrana upotreba GPS-a u navigaciji. Budući da su stari pomorci ploveći oceanima orijentirali se pomoću terestričkih objekata ili pomoću astronomskih objekata kao što su sunce, mjesec i planete razvijanje globalnog pozicijskog sustava im je uvelike olakšalo posao. Tu dolazi do razvijanja Navstar sustava u Sjedinjenim Američkim Državama, te nešto kasnije do ruskog sustava Glonass. Ta se tehnologija prvo razvijala u vojne svrhe, a tek kasnije se mogla koristiti...
Upotreba Nomotovog modela broda drugog reda za automatsku regulaciju kursa
Upotreba Nomotovog modela broda drugog reda za automatsku regulaciju kursa
Marin Laušić
Rad predstavlja analizu stabilnosti sustava automatske regulacije kursa za tzv. Mariner klasu broda. Analiza je izvršena u programskom paketu Matlab/Simulink za Nomotov modela broda prvog i drugog reda. Primjenom Nyquistovog i Bodeovog kriterija stabilnosti regulacijskih sustava s negativnom povratnom vezom u frekvencijskom području utvrđena je apsolutna i relativna stabilnost sustava što predstavlja osnovni preduvjet njegove praktične primjene. Usporedbom dobivenih rezultata Nomotov...

Pages