Paginacija

Satelitski sustavi iskoristivi u pomorstvu
Satelitski sustavi iskoristivi u pomorstvu
Ante Radunić
Zadatak navigacije je točno, sigurno i vremenski ograničeno vođenje broda s jedne točke na drugu unaprijed izabranim putom. Satelitski navigacijski sustavi omogućuju da se odrede položaj, brzina i druge veličine objekata na temelju radijskih valova primljenih sa satelita. GPS je jedini potpuni operativni GNSS u svijetu do sada a GLONASS je još pod modernizacijom. Još dva GNSS sustava, GALILEO sustav europske unije i kineski COMPASS sustav su još uvijek u razvoju. 1992. upotreba...
Satelitski sustavi za pozicioniranje i ponavljajuća točnost određivanja pozicije
Satelitski sustavi za pozicioniranje i ponavljajuća točnost određivanja pozicije
Šimun Petar Jakšić
U ovom radu prikazuju se rezultati istraživanja tehničko tehnoloških sustava za satelitska pozicioniranja. Djelovanje suvremenog svjetskog pomorskog gospodarstva danas se smatra skoro pa nezamislivim bez primjene satelitskih tehnologija, a posebno tehnologija za pozicioniranja. Stoga se u ovom radu prikazuju suvremeni satelitski sustavi za pozicioniranja, te se ukazuje na neka specifična područja primjene u hidrografskom premjeru, reambulaciji i sl., čime se dodatno utječe na...
Seagull maritime AS
Seagull maritime AS
Ante Topić
Razvoj i primjena informacijske komunikacijske tehnologije (ICT) u posljednjih pedesetak godina utjecali su na velike promjene u društvu. Dogodila se transformacija iz industrijskog u informacijsko društvo i taj se proces nastavlja prelaskom u društvo temeljeno na znanju. U takvom društvu gospodarstvo i kvaliteta života pojedinaca ovise o znanju, odnosno o iznalaženju, obradi i primjeni informacija. Posljedica tome je da potrebna količina ljudskog znanja neprekidno raste, a to nameće...
Semantička segmentacija kretanja uporabom konvolucijskih neuronskih mreža
Semantička segmentacija kretanja uporabom konvolucijskih neuronskih mreža
Ante Latinčić
Cilj ovog rada bio je detaljnije objasniti što je semantička segmentacija i detekcija objekata, te objasniti to na primjeru. Također je čitatelju približen koncept dubokog učenja sa nekim njegovim podvrstama i principima na kojima se zasniva njihov rad. U teorijskom dijelu može se vidjeti kako duboko učenje, semantička segmentacija i detekcija objekata pronalaze jako široko područje primjene u današnjem svijetu. Jako puno sustava koji koriste umjetnu inteligenciju zasnivaju svoj...
Senzori brzine vrtnje DC motora
Senzori brzine vrtnje DC motora
Ivan Vrkić
U završnom radu obrađena je tema senzora brzine vrtnje DC motora. Tema obuhvaća povijest i razvoj električnih motora. Nakon toga slijedi objašnjenje istosmjernog motora koje obuhvaća teoriju, dijelove stroja i podjelu DC motora prikazanih s određenim karakteristikama. Navedene su značajke i vrste senzora brzine vrtnje, koji sudjeluju u regulacijskom krugu DC motora. Obrađeni senzori obuhvaćaju rezolvere, optičke enkodere (inkrementalne i absolutne) te hall-effect senzore. U radu...
Sidreni uređaji brodova i manevar sidrenja
Sidreni uređaji brodova i manevar sidrenja
Luka Jeričević
Sidro je naprava, izrađena od metala, koja se obara s broda, odnosno drugog plovnog objekta, na morsko dno kako bi ostao na jednom mjestu, odnosno kako ga vjetar i struje ne bi pomicale. Sidro je vezano za brod željeznim lancem ili užetom. Sidreni uređaj obično se sastoji od dva glavna sidra smještena u sidrenim ždrijelima, sidrenih lanaca, sidrenog zapora, sidrenog vitla i lančanika. Za obaranje i izvlačenje sidra danas se najčešće koriste električna vitla. Manevar sidrenja je...
Sidreni uređaji brodova i manevar sidrenja
Sidreni uređaji brodova i manevar sidrenja
Luka Jeričević
Sidro je naprava, izrađena od metala, koja se obara s broda, odnosno drugog plovnog objekta, na morsko dno kako bi ostao na jednom mjestu, odnosno kako ga vjetar i struje ne bi pomicale. Sidro je vezano za brod željeznim lancem ili užetom. Sidreni uređaj obično se sastoji od dva glavna sidra smještena u sidrenim ždrijelima, sidrenih lanaca, sidrenog zapora, sidrenog vitla i lančanika. Za obaranje i izvlačenje sidra danas se najčešće koriste električna vitla. Manevar sidrenja je...
Sidrenje platformi
Sidrenje platformi
Ivan Vranković
Stalni rast cijena nafte te iscrpljivanje površinskih izvora dovelo je do potrage za naftom. Prvo u plitkim priobalnim morima, a zatim na sve većoj udaljenosti od obale i na sve većim dubinama. Naftne tvrtke bile su suočene s izazovom crpljenja nafte iz podvodnih izvora na velikim dubinama i dovođenje iste na površinu što je dovelo do razvoja različitih vrsta platformi i sustava za njihovo učvršćivanje. U ovom radu opisan je način rada pojedinih vrsta platformi, navedene su...
Sidrišta otoka Visa
Sidrišta otoka Visa
Željko Ćorić
U ovom završnom radu obrađena je tema sidrenja uopćeno kao i samog sidrenja u uvalama otoka Visa. Sidrenje je postupak u kojem se pomoću bacanja sidra na morsko dno te njegovim ukopavanjem u isto, brod nastoji zadržati na istoj poziciji zbog obavljanja različitih vrsta aktivnosti ili cjelonoćnog ostajanja u uvali. Sam proces se vrši od strane voditelja brodice, tj. najosposobljenijeg člana posade. Sidrenje nije prva stvar na koju ćemo pomisliti kad se susretnemo s pojmom navigacije...
Sigurnosne prijetnje i mehanizmi zaštite VoIP tehnologije
Sigurnosne prijetnje i mehanizmi zaštite VoIP tehnologije
Josip Storić
Ovim radom su opisane prijetnje koje ugrožavaju sigurnost komunikacije putem VoIP tehnologije. Napadi se odvijaju ili putem zlonamjernih programa ili na neki drugi način koji napadač može upotrijebiti kako bi ostvario svoje ilegalne ciljeve. Nakon što se razradila tema sigurnosnih prijetnji opisane su mjere zaštite koje bi se trebale primijeniti kako napadači nebi ostvarili svoje ciljeve. Cilj ovog rada je ukazati na važnost sigurnosti računalnih sustava, računalnih mreža i...
Sigurnosni sustavi na platformama
Sigurnosni sustavi na platformama
Ines Malenica
cilj ovog završnog rada je prikazati najčešće sigurnosne sustave koji se nalaze na platformama sa svim bitnim karakteristikama i elementima. Platforma je pokretno ili nepokretno postolje s nadgrađem namijenjeno za odobalno (engl. offshore) bušenje dna ispod vodenih površina radi istraživanja i/ili proizvodnje nafte ili prirodnoga plina. Opasnosti na platformama mogu biti sudar ili udar plovnih objekata, ribolovne aktivnosti, teroristički i piratski napadi. Sigurnosni sustavi za...
Sigurnost adresiranja računala na internetu
Sigurnost adresiranja računala na internetu
Anita Gotovac
Većina mrežnih aplikacija, kao i sama sigurnost mreže, se oslanja na sustav imenovanja domena (DNS). On u svom izvornom obliku nije sadržavao sigurnosne komponente što i danas stvara sigurnosne probleme kojima različiti napadači ili kriminalne skupine mogu nauditi našoj sigurnosti na internetu. S vremenom su se razvile sigurnosne ekstenzije DNS sustava koje rješavaju dio njegovih sigurnosnih problema, ali ne i u potpunosti. Cilj ovog rada je prikazati sigurnosne probleme DNS sustava...

Paginacija