Pages

Rizik infekcije malarijom u pomorskom pozivu
Rizik infekcije malarijom u pomorskom pozivu
Ante Čulin
Malarija je najznačajnija parazitarna bolest u ljudi. Na čovjeka se prenosi ugrizom zaražene ženke komaraca. Usprkos činjenici da je malarija bolest koja je preventivna i izlječiva i dalje predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Najrasprostranjenija je u tropskim i suptropskim područjima Afrike i Azije. Najveći broj oboljelih od importirane malarije u Hrvatskoj čine domaći i strani pomorci, rjeđe turisti i radnici koji su boravili u malaričnim područjima. Dijagnoza se...
Rizik trovanja ugljen monoksidom u pomorskom prometu
Rizik trovanja ugljen monoksidom u pomorskom prometu
Frane Tudja
Mnogo je različitih opasnosti koje pomorce vrebaju na njihovom poslu. U vrijeme današnjih modernih instalacija često se zanemaruju novonastali produkti kemijskih reakcija čije posljedice mogu biti fatalne, za što je nerijetko zaslužan plinoviti ubojica iz sjene - ugljen monoksid. Ugljen monoksid je plin bez boje, mirisa i okusa koji nastaje kemijskim reakcijama tvari koje sadrže ugljik, gdje je najbitniji element njegovog nastajanja nedovoljan pristup zraka, odnosno kisika....
Rizično ponašanje pomoraca kao preduvjet razboljevanja od nekih bolesti
Rizično ponašanje pomoraca kao preduvjet razboljevanja od nekih bolesti
Ivan Boko
Kroz ovaj rad ukazuje se na moguća rizična ponašanja pomoraca koja su preduvjet razbolijevanja od nekih bolesti. Dugotrajna odvojenost od partnera, supružnika, obitelji i prijatelja, rad kao članovi mnogonacionalne posade, su faktori koji otežavaju život pomoraca. Rizično ponašanje se često susreće i u ostaloj populaciji, međutim uvjeti života i rada na brodu te nedostatak podrške najbližih članova obitelji, pomorce čine ranjivom skupinom koja se u svijet rada karakterizira...
Ronjenje na dah kao natjecateljska disciplina
Ronjenje na dah kao natjecateljska disciplina
Nina Brdakić
Ronjenje na dah je jedna je od brojnih disciplina koje se vrše ispod vode, a da se pritom dah zadržava s ciljem što dužeg ostanka pod vodom. To je jedna od najstarijih i najraširenijih disciplina koja postoji od kad je i čovjeka. Ronjenje na dah kao natjecateljska disciplina javlja se već 50-ih godina 20. stoljeća i od tada se nastavlja razvijati diljem svijeta, te postaje sve popularnija među ljubiteljima adrenalinskog sport i zaljubljenicima u vodene dubine. Preduvjeti za ronjenje...
Rukovanje teretom na LNG brodovima membranskog tipa
Rukovanje teretom na LNG brodovima membranskog tipa
Klementina Dodig
Cilj ovog rada je pojasniti postupak rukovanja teretom na LNG brodovima. Metan spada u vrlo opasne terete te se s njim mora vrlo oprezno rukovati. Pri samom rukovanju teretom bitno je daje odgovorna osoba, koja upravlja samim procesom rukovanja, upoznata s karakteristikama tereta te kako se upravlja s teretnim sustavima. U ovom radu bit će objašnjeno koje su radne operacije s teretom, odnosno kako se inertiraju tankovi, kako se prevozi LNG kad je brod nakrcan ili kad je u balastnom...
SATELITSKI SUSTAVI ISKORISTIVI U POMORSTVU
SATELITSKI SUSTAVI ISKORISTIVI U POMORSTVU
Ante Radunić
Zadatak navigacije je točno, sigurno i vremenski ograničeno vođenje broda s jedne točke na drugu unaprijed izabranim putom. Satelitski navigacijski sustavi omogućuju da se odrede položaj, brzina i druge veličine objekata na temelju radijskih valova primljenih sa satelita. GPS je jedini potpuni operativni GNSS u svijetu do sada a GLONASS je još pod modernizacijom. Još dva GNSS sustava, GALILEO sustav europske unije i kineski COMPASS sustav su još uvijek u razvoju. 1992. upotreba...
SIGURNOST IZLAZNOG VRATILA BRODSKOG REDUKTORA PREMA NORMI DIN 743
SIGURNOST IZLAZNOG VRATILA BRODSKOG REDUKTORA PREMA NORMI DIN 743
Stipe Čule
Konkurentnost na brodskom tržištu i želja za povećanjem profita uzrokuje sve veće zahtjeve za kontinuiranim radom brodskog pogona i same posade. Strojevi na brodu i njihovi dijelovi su izloženi neprekidnim uzrocima opterećenja poput vibracija, vremenskih neprilika i neodgovarajućeg održavanja, uz radna opterećenja. Uzevši navedeno u obzir, izuzetno je važno pravilno dimenzionirati i procijeniti sigurnost strojnih elemenata u radu, primjerice vratila, o čemu je riječ u ovom...
SPOSOBNOST PROCESA- MJERENJE I OCJENA KVALITETE PROCESA
SPOSOBNOST PROCESA- MJERENJE I OCJENA KVALITETE PROCESA
Marta Tomić
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 strateška je odluka organizacije. Implementirani sustav upravljanja kvalitetom treba pridonijeti poboljšanju karakteristika sustava upravljanja organizacije. Kvaliteta sustava upravljanja presudna je za poboljšanje konkurentnosti svake organizacije, gospodarstva i društva u cjelini. Kvaliteta je značajan faktor opstanka, poslovnog uspjeha i prosperiteta poduzeća. Ključni princip sistema kvaliteta...
STANDARDNI ADRESABILNI PROTUPOŽARNI SUSTAVI NA BRODU
STANDARDNI ADRESABILNI PROTUPOŽARNI SUSTAVI NA BRODU
Luciano Luka Rosso
U završnom radu obrađena je tema „Salwico Cargo“ protupožarnog sustava na brodu za zabavu „MS Riviera“. Brod je zatvoreni sustav u kojem se u svakom trenutku obavlja nekakva vrsta mehaničkog, električnog ili elektroničkog rada. Takav sustav podležan je kvarovima, a samim time i nesrećama koje za posljedicu mogu imati gubitak opreme, tereta te na posljetku i života. Požar je jedna od najopasnijih vrsta nesreće na brodu jer samo izgaranje gorivnog materijala generira velike...
STATISTIČKI ALATI U KONTROLI I UNAPREĐENJU KVALITETA
STATISTIČKI ALATI U KONTROLI I UNAPREĐENJU KVALITETA
Kristijan Malenica
U ovom diplomskom radu obrađuju se statistički alati za kontrolu i unapređenja kvalitete. Kvaliteta je postala osnovna sastavnica načina življenja danas. Uspjeh organizacije ovisi o kvaliteti proizovoda ili usluga. Najveću odgovornost za kontrolu i unapređenje kvalitete snosi uprava, no i ostali zaposlenici moraju sudjelovati u ostvarivanju kvalitete. Kroz unapređenje kvalitete organizacija poboljšava svoju konkurentnost na tržištu. Upravo zato je ključan princip donošenja...
SUSTAV ZA PONOVNO UKAPLJIVANJE TERETA NA LNG BRODOVIMA
SUSTAV ZA PONOVNO UKAPLJIVANJE TERETA NA LNG BRODOVIMA
Mateo Saratlija
Cilj ovog rada je opisati sustav za ponovno ukapljivanje plina na brodovima za prijevoz prirodnog plina u tekućem stanju. U radu su obrađena svojstva prirodnog plina i njegova trenutna i kratkoročna buduća potražnja na svjetskom tržištu, kao i pojava njegovog isparavanja zbog neizbježnog prodora topline u tankove ovakvog tipa broda. S obzirom na isparavanje, plin se može koristiti kao gorivo, pa su tipovi pogona obrađeni u trećem poglavlju i data je usporedba efikasnosti...
SWOT analiza pomorskog turizma Republike Hrvatske 2018.
SWOT analiza pomorskog turizma Republike Hrvatske 2018.
Dora Radujko
Kao jedna od najznačajnijih gospodarskih grana Hrvatske javlja se turizam, a turističke aktivnosti dovode do brojnih pozitivnih posljedica kao što su: rast dohotka stanovništva, rast javnih prihoda, rast prihoda od izvoza te rast poduzetničke aktivnosti. Sve to pozitivno utječe na gospodarski rast Hrvatske pa samim time turistička djelatnost predstavlja polazišnu osnovu hrvatskog prosperiteta. Nautički turizam predstavlja značajan fenomen koji je potrebno samostalno promatrati....

Pages