Paginacija

Projektiranje i analiza digitalnog sata
Projektiranje i analiza digitalnog sata
Marko Živković
Sat je jedan od najstarijih ljudskih otkrića. U principu, potrebno je znati osnovne fizičke procese koji se ponavljaju s određenom učestalošću, i način da se izmjeri koliko taj proces traje. Kao što se godišnja doba i faze mjeseca mogu iskoristiti za mjerenje protoka određenih dužih perioda vremena, tako se i kraći periodi mogu koristiti za mjerenje sati i minuta. Sunčani sat koji mjeri vrijeme dana pomoću smjera sjenke koju baca određeni predmet osvjetljen suncem, bio je...
Projektiranje i analiza sklopa za pomoć kod parkiranja u garaži
Projektiranje i analiza sklopa za pomoć kod parkiranja u garaži
Nemanja Trojković
U radu je opisan sklop za pomoć pri parkiranju. Sklop radi na principu refleksije ultrazvučnih valova, odnosno mjeri daljinu vozila od prepreke mjerenjem vremena između odaslanih i primljenih ultrazvučnih valova. Mozak čitavog sklopa je AtMega8-16PU mikrokontroler koji je programiran u BascomAVR programu. U njemu se obrađuju ulazne veličine koje mikrokontroler dobiva iz ultrazvučnog modula HC-SR04 a izlazne se prikazuju na Midas MC41605A6WK-BNMLW LCD zaslonu. Elektronička pločica...
Projektiranje i razvoj luke Ploče
Projektiranje i razvoj luke Ploče
Luka Erak
Rad se bavi lukom Ploče, drugom po veličini teretnom lukom na hrvatskom dijelu Jadrana. U radu je prikazan njen razvoj kroz povijest od osnutka do današnih dana, sadašnje stanje, te planovi za njen razvoj u budućnosti. Detaljno su prikazani dijelovi luke Ploče, nedostatci luke, načini na koji se ti nedostaci mogu otkloniti, te prijedlozi projekata za razvoj luke Ploče i moguća poboljšanja prometa koja će oni donjeti.
Projektiranje i realizacija sustava relejnog upravljanja pumpom za predpodmazivanje
Projektiranje i realizacija sustava relejnog upravljanja pumpom za predpodmazivanje
Franko Petković
Cilj rada je projektirati upravljački algoritam i formirati upravljački sklop koji upravlja elektromotorom pumpe za predpodmazivanje dizel motora koji se koristi kao pogonski stroj električnog generatora. Upravljački sklop je formiran pomoću releja, a sve komponente sklopa su opisane u ovom radu. Također, opisani su i dijelovi sustava kojim projektirani sklop upravlja. Izrađena je i električna te strujno upravljačka shema sklopa, kao i popis korištenih električnih komponenti, a...
Projektiranje sustava automatske regulacije brzine vrtnje glavnog stroja temeljem simulacijskog modela
Projektiranje sustava automatske regulacije brzine vrtnje glavnog stroja temeljem simulacijskog modela
Lovre Perković
U radu je definiran matematički model dizel stroja za poriv broda na temelju čega je formiran njegov simulacijski model u Matlab/Simulink programskom okruženju. Cilj ovog rada je iskoristiti simulacijski model za projektirati sustav automatske regulacije brzine vrtnje brodskog dizel stroja za poriv broda, odnosno glavnog stroja. Pri tome je korišten PID upravljački algoritam, a parametri PID regulatora su podešavani različitim metodama te je na temelju rezultata simulacije donesen...
Projektiranje uređaja za stabilizaciju inverterske led rasvjete
Projektiranje uređaja za stabilizaciju inverterske led rasvjete
Stipe Turudić
Od kad je čovjeka, uvijek je postojala potreba za dodatnim izvorom svjetlosti nakon zalaska sunca. U samim počecima ljudi su imali na raspolaganju samo vatru, no kroz stoljeća te otkrivanja novih tehnologija razvili su se novi izvori rasvjete. Prva „moderna“ rasvjeta je bila obična žarulja sa žarnom niti od koje je sve krenulo. Kroz daljnja nastojanja da se ta tehnologija unaprijedi otkriveni su mnogi načini za kreiranje svjetlosti poput fluorescentnih žarulja i poluvodičke...
Promet brodova za kružna putovanja u Republici Hrvatskoj
Promet brodova za kružna putovanja u Republici Hrvatskoj
Jakov Aničić
Brodovi za kružna putovanja u Hrvatskoj već neko vrijeme dovode velik broj turista svake godine i jak su faktor u razvoju turizma u svijetu. Uz pregled svjetskog tržišta brodova za kružna putovanja do Mediteranskog mora i Jadrana, u radu se prikazuju podaci o brodovima za kružna putovanja u Hrvatskoj. Brodovi se analiziraju po veličini, broju ticanja, broju putnika, datumu dolaska i odabirom luka u RH. Iako značajno ekonomski doprinose, važno je imati na umu i ekološku cijenu...
Prometna strategija Republike Hrvatske u kontekstu autoceste A1
Prometna strategija Republike Hrvatske u kontekstu autoceste A1
Ivana Šteta
Jadransko-jonski koridor pruža se uz obalu, na pravcu koji spaja sjevernu Italiju sa Grčkom i definira okosnicu cijele prometne mreže RH u kojoj bitnu ulogu ima autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, kao temeljna poveznica hrvatskog sjevera i juga. Slijedom toga, osnovni cilj ovog rada je kratak prikaz prometne strategije RH s obzirom na autocestu A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, koja je prepoznata kao strateški preduvjet razvitka države, ekonomskog rasta i priključka na europsku prometnu...
Proračun centracije voda vratila programom SKF Shaft Designer
Proračun centracije voda vratila programom SKF Shaft Designer
David Bošnjak
Centracija vratilnog voda je najvažniji, najzahtjevniji i najsloženiji postupak, koji se, na osnovi projektiranih veličina provodi tijekom sklapanja (montaže) suvremenoga brodskog porivnog sustava. Taj je sustav izložen različitim pogonskim opterećenjima tijekom cijeloga životnog vijeka broda, te ga se mora postaviti i postrojiti na način da udovoljava svima mogućim slučajevima opterećenja. U cilju produljenja životnog vijeka i nesmetanog rada vrlo je bitno brodski porivni...
Proračun gibanja broda za opskrbu platformi na plovidbi zadanom rutom
Proračun gibanja broda za opskrbu platformi na plovidbi zadanom rutom
Mate Bolanča
Tema završnog rada je proračun gibanja broda za opskrbu platformi na plovidbi zadanom rutom. Off-shore strukture su velike platforme koje prvenstveno pružaju potrebne sadržaje i opremu za istraživanje i proizvodnju nafte i prirodnog plina u morskom okolišu. Brod za opskrbu platformi (često skraćeno kao PSV) brod je posebno dizajniran za opskrbu platformama nafte i plina na moru.. Primarna je funkcija za većinu ovih brodova logistička podrška i prijevoz robe, alata, opreme i...
Proračun i državne potpore u pomorskom linijskom prometu u Hrvatskoj
Proračun i državne potpore u pomorskom linijskom prometu u Hrvatskoj
Franko Bačić
Cilj ovog rada je analiza dodjela državnih potpora pomorskoputničkim linijama u svrhu nesmetanog obavljanja redovnog pomorskog prijevoza. Pomorski prijevoz s obvezom pružanja javnih usluga spada pod sektorske usluge od općeg gospodarskog interesa. Tu spadaju usluge od opće koristi za koje ne postoji interes privatnika, za određene dijelove stanovništva koji zbog prometne izoliranosti ili udaljenosti teško zadovoljavaju osnovne živote potrebe. Kod tih usluga država je zbog stvarne...
Proračun kuta ljuljanja broda za opskrbu platformi
Proračun kuta ljuljanja broda za opskrbu platformi
Mario Zekan
Pomorstvenost brodova za opskrbu platformi je usko povezan sa stanjem mora koje utječe na odziv broda na valovima i u procjeni njegove operabilnosti. Za svaki se brod mogu odrediti glavna translacijska i rotacijska gibanja na valovima s obzirom na zamišljene osi u centru broda. Svaki je brod definiran tehničkim karakteristikama koje nam uvelike pomažu u proračunu gibanja broda. Pri određivanju ljuljanja broda može se koristiti relativno jednostavni proračun koji pomaže pomorcima...

Paginacija