Paginacija

Procedure i organizacija posade za prolaz Panamskim kanalom
Procedure i organizacija posade za prolaz Panamskim kanalom
Filip Breški
Panamski kanal je umjetni kanal prokopan na najužem dijelu Srednje Amerike, na Panamskoj prevlaci, te spaja Atlanski ocean s Tihim oceanom. Plovidba kroz kanal osigurava brodarima uštedu na vremenu i gorivu jer brodovi ne moraju obilaziti Južnu Ameriku da bi došli iz Atlantskog u Tihi ocean što ga svrstava među najvažnije plovne puteve u pomorskom prometu. Tranzit kroz kanal se odvija uz pomoć sustava ustava koji uzdižu brodove na razinu od 26m iznad mora. Nadležno tijelo u kanalu...
Proces pranja tankova na brodu za prijevoz sirove nafte
Proces pranja tankova na brodu za prijevoz sirove nafte
Karla Markić
Prilikom prijevoza sirove nafte u tankovima ostaje talog koji se sastoji od parafinskih i asfaltnih supstanci. Kada se tankovi ne bi ispirali došlo bi do velikog taloženja te bi količina taloga smanjila mogućnost ispumpavanja tanka. Također, došlo bi do smanjenja kapaciteta tanka. Čišćenje tankova veoma je važno kako bi se izbjeglo onečišćenje mora i okoliša. Postupak pranja tankova sirovom naftom obavlja se tako da se dio tereta sirove nafte koji je potrebno iskrcati provede...
Procjena rizika na radu
Procjena rizika na radu
Teo Kerum
Tema ovog rada je „Procjena rizika na radu“. U radu će se objasniti pojam rizika, načela i postupak procjene rizika, međunarodne norme i sustavi upravljanja rizicima. Procjena rizika je postupak kojim se određuje razina opasnosti i kako ona djeluje na radnike i njihovo zdravlje. Procjena rizika bi trebala uključivati kontrole potrebne za uklanjanje, smanjenje i minimiziranje rizika. Procjenom rizika se utvrđuju štetni utjecaji i opasnosti na radnom mjestu, utvrđuju se i razlozi...
Procjena rizika, upravljanje rizikom i istraživanje nezgoda
Procjena rizika, upravljanje rizikom i istraživanje nezgoda
Ante Matas
Rizik podrazumijeva potencijalnu opasnu situaciju koja može proizaći iz trenutnog procesa ili događaja u budućnosti. Svrha procjene rizika i upravljanja rizikom je predvidjeti i procijeniti takve opasne situacije, postaviti prioritete ovisno o rezultatima procjene i provesti mjere potrebne za smanjivanje rizika na prihvatljivu razinu. U pomorskoj industriji ''Formalna procjena sigurnosti'' je razvijena od strane Međunarodne pomorske organizacije kao metoda procjene rizika koja se...
Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske
Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske
Tino Nevešćanin
Gospodarska, a prije svega biološka važnost morskog okoliša i obalnog područja, osnovni su razlozi potrebe nastajanja programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske. Rad obrađuje dosadašnji program mjera, te novi program mjera koji je nadopuna postojećeg. Rad ističe važnost edukacije i ograničavanja čovjekovih aktivnosti i djelatnosti vezanih uz more, jer su se prilikom istraživanja za ovaj rad, pa i samog pisanja istog, edukacija,...
Program održivog razvoja UN do 2030.
Program održivog razvoja UN do 2030.
Ivan Žderić
Cilj ovog završnog rada je analizirati Program održivog razvoja UN do 2030. U njemu će se ukratko objasniti opći pojma održivog razvoja i ciljevi koji bi trebali doprinijeti održivom razvoju. Poseban naglasak dan je na 13. i 14. cilj održivog razvoja, koji se bave problemom klimatskih promjena i života ispod razine vode te su direktno povezni s utjecajem pomorskog prometa na morski okoliš. Brodovi tijekom svog radnog vijeka mogu na različite načine negativno utjecati na morski...
Proizvodnja električne energije na brodovima
Proizvodnja električne energije na brodovima
Josip Ordulj
Cilj ovog rada je predstaviti brodske električne sustave koji se koriste na brodu te opisati njihova svojstva. Opisana je konstrukcija i princip rada za svaki od strojeva. Navedeni su neki od osnovnih kvarova i način njihovog otklanjanja. Također, dat je i povijesni pregled razvoja brodskih električnih sustava od samih početaka do danas. Opisan je i trend razvoja brodskih električnih sustava, razvoj novih tehnologija i njihov utjecaj na budućnost pomorstva. U zaključku su iznesene...
Projekti rješavanja globalnih strateških kriza
Projekti rješavanja globalnih strateških kriza
Duje Mikelić
Cilj diplomskog rada su projekti rješavanja globalnih strateških kriza. Kriza je stanje sporenja mišljenjâ ili konflikta koje završava donošenjem nekoga konačnoga suda, odnosno odluke. Globalne strateške krize su pojave koje još nemaju odlučujući utjecaj na trenutačni život, poslovanje, djelovanje, ali će ga imati u bližoj ili daljnjoj budućnosti. Te krize ne utječu samo na organizacijske sredine kao što su poduzeća, nego utječu i na razvoj država te na čitav svijet....
Projektiranje brodskih vijaka
Projektiranje brodskih vijaka
Ivo Medović
U ovom je radu je opisan postupak projektiranja brodskih vijaka. Navedeni su i opisani parametri koji nam služe za projektiranje vijaka. Dana je općenita podjela brodskih propulzora i njihove najvažnije karakteristike, kinematička svojstva, geometrija vijka. Utjecaji kavitacije na brodski vijak te oštećenja vijka i njezin utjecaj na iskoristivost vijka. U eksperimentalnom dijelu završnog rada je pokazano ispitivanje projekta vijka pomoću dijagrama serija Wegininškog bazena, ispitana...
Projektiranje brodskih vijaka
Projektiranje brodskih vijaka
Filip Čavara
Brodski vijak je izuzetno važan dio broda te stoga projekt i izrada brodskog vijka predstavlja vrlo odgovoran i zahtjevan zadatak. Projektant koji rješava problem brodskog vijka odlučuje o obliku brodskog vijka na način da vijak pri zadanom broju okretaja apsorbira određenu snagu i proizvodi poriv potreban da se brod kreće zahtijevanom brzinom. Brodski vijci moraju biti što učinkovitiji odnosno snaga koju porivni stroj predaje vijku mora pretvoriti u snagu poriva uz što manje...
Projektiranje brodskih vijaka
Projektiranje brodskih vijaka
Dino Vrbanec
Brodski vijak vrlo je bitan dio broda i projektiranjem njega to predstavlja težak i zahtjevan zadatak. Kod projektiranja brodskog vijka projektant treba uzeti u obzir različite parametre kao što su oblik, veličinu, gubitke i još mnoge druge. Brodski vijci moraju biti što učinkovitiji kako bi brod mogao stvarati željenu brzinu. Vrlo je bitno kod projektiranja vijaka da vijak ne stvara pojam kavitacije kako nebi dolazilo do neželjenih vibracija i buke. Pod elementima vijka...
Projektiranje brodskog solarnog invertera
Projektiranje brodskog solarnog invertera
Nikola Kozina
Solarne ćelije proizvode istosmjernu struju kada su izložene suncu, a snaga proizvedene električne struje ovisi o konstrukciji ćelija i panela (jedan panel sadrži veći broj ćelija), kutu pod kojim sunce upada i temperaturi na kojoj su ćelije. Na brodu se instaliraju obično na krmu ili na nosače iznad palube, pri tome je vrlo važno da paneli budu okrenuti tako da su što veći dio dana izloženi suncu i da nema sjene. Složenije instalacije sadrže elektromotore koji zadržavaju...

Paginacija