Pages

Seagull maritime AS
Seagull maritime AS
Ante Topić
Razvoj i primjena informacijske komunikacijske tehnologije (ICT) u posljednjih pedesetak godina utjecali su na velike promjene u društvu. Dogodila se transformacija iz industrijskog u informacijsko društvo i taj se proces nastavlja prelaskom u društvo temeljeno na znanju. U takvom društvu gospodarstvo i kvaliteta života pojedinaca ovise o znanju, odnosno o iznalaženju, obradi i primjeni informacija. Posljedica tome je da potrebna količina ljudskog znanja neprekidno raste, a to nameće...
Sidreni uređaji brodova i manevar sidrenja
Sidreni uređaji brodova i manevar sidrenja
Luka Jeričević
Sidro je naprava, izrađena od metala, koja se obara s broda, odnosno drugog plovnog objekta, na morsko dno kako bi ostao na jednom mjestu, odnosno kako ga vjetar i struje ne bi pomicale. Sidro je vezano za brod željeznim lancem ili užetom. Sidreni uređaj obično se sastoji od dva glavna sidra smještena u sidrenim ždrijelima, sidrenih lanaca, sidrenog zapora, sidrenog vitla i lančanika. Za obaranje i izvlačenje sidra danas se najčešće koriste električna vitla. Manevar sidrenja je...
Sidreni uređaji brodova i manevar sidrenja
Sidreni uređaji brodova i manevar sidrenja
Luka Jeričević
Sidro je naprava, izrađena od metala, koja se obara s broda, odnosno drugog plovnog objekta, na morsko dno kako bi ostao na jednom mjestu, odnosno kako ga vjetar i struje ne bi pomicale. Sidro je vezano za brod željeznim lancem ili užetom. Sidreni uređaj obično se sastoji od dva glavna sidra smještena u sidrenim ždrijelima, sidrenih lanaca, sidrenog zapora, sidrenog vitla i lančanika. Za obaranje i izvlačenje sidra danas se najčešće koriste električna vitla. Manevar sidrenja je...
Sidrenje platformi
Sidrenje platformi
Ivan Vranković
Stalni rast cijena nafte te iscrpljivanje površinskih izvora dovelo je do potrage za naftom. Prvo u plitkim priobalnim morima, a zatim na sve većoj udaljenosti od obale i na sve većim dubinama. Naftne tvrtke bile su suočene s izazovom crpljenja nafte iz podvodnih izvora na velikim dubinama i dovođenje iste na površinu što je dovelo do razvoja različitih vrsta platformi i sustava za njihovo učvršćivanje. U ovom radu opisan je način rada pojedinih vrsta platformi, navedene su...
Sidrišta otoka Visa
Sidrišta otoka Visa
Željko Ćorić
U ovom završnom radu obrađena je tema sidrenja uopćeno kao i samog sidrenja u uvalama otoka Visa. Sidrenje je postupak u kojem se pomoću bacanja sidra na morsko dno te njegovim ukopavanjem u isto, brod nastoji zadržati na istoj poziciji zbog obavljanja različitih vrsta aktivnosti ili cjelonoćnog ostajanja u uvali. Sam proces se vrši od strane voditelja brodice, tj. najosposobljenijeg člana posade. Sidrenje nije prva stvar na koju ćemo pomisliti kad se susretnemo s pojmom navigacije...
Sigurnosne prijetnje i mehanizmi zaštite VoIP tehnologije
Sigurnosne prijetnje i mehanizmi zaštite VoIP tehnologije
Josip Storić
Ovim radom su opisane prijetnje koje ugrožavaju sigurnost komunikacije putem VoIP tehnologije. Napadi se odvijaju ili putem zlonamjernih programa ili na neki drugi način koji napadač može upotrijebiti kako bi ostvario svoje ilegalne ciljeve. Nakon što se razradila tema sigurnosnih prijetnji opisane su mjere zaštite koje bi se trebale primijeniti kako napadači nebi ostvarili svoje ciljeve. Cilj ovog rada je ukazati na važnost sigurnosti računalnih sustava, računalnih mreža i...
Sigurnosni sustavi na platformama
Sigurnosni sustavi na platformama
Ines Malenica
cilj ovog završnog rada je prikazati najčešće sigurnosne sustave koji se nalaze na platformama sa svim bitnim karakteristikama i elementima. Platforma je pokretno ili nepokretno postolje s nadgrađem namijenjeno za odobalno (engl. offshore) bušenje dna ispod vodenih površina radi istraživanja i/ili proizvodnje nafte ili prirodnoga plina. Opasnosti na platformama mogu biti sudar ili udar plovnih objekata, ribolovne aktivnosti, teroristički i piratski napadi. Sigurnosni sustavi za...
Sigurnost adresiranja računala na internetu
Sigurnost adresiranja računala na internetu
Anita Gotovac
Većina mrežnih aplikacija, kao i sama sigurnost mreže, se oslanja na sustav imenovanja domena (DNS). On u svom izvornom obliku nije sadržavao sigurnosne komponente što i danas stvara sigurnosne probleme kojima različiti napadači ili kriminalne skupine mogu nauditi našoj sigurnosti na internetu. S vremenom su se razvile sigurnosne ekstenzije DNS sustava koje rješavaju dio njegovih sigurnosnih problema, ali ne i u potpunosti. Cilj ovog rada je prikazati sigurnosne probleme DNS sustava...
Sigurnost informacija u domeni pomorstva
Sigurnost informacija u domeni pomorstva
Ivana Radmilo
Informacijski sustavi i sustavi informacijske sigurnosti u okviru pomorstva dio su kritične infrastrukture kada je riječ o mogućnosti napada ili prijetnji. Kako bi se stvorila svijest o pomorskom sektoru kao meti neţeljenih događaja, potrebno je educiranje već postojećeg kadra i onog koji tek treba doći. Trenutno stanje što se informiranosti, educiranosti i postupanja u određenim situacijama tiče daleko je od zavidne razine, tj., od razine ostalih drţava članica Europske Unije....
Sigurnost pomorske plovidbe i nezgode u lukama nautičkog turizma
Sigurnost pomorske plovidbe i nezgode u lukama nautičkog turizma
Zrinka Bajan
Nautički turizam predstavlja izuzetno važan segment hrvatske pomorske i turističke djelatnosti. Upravo iz tog razloga je sigurnost plovila koja borave u hrvatskim marinama i plove hrvatskim unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem jamstvo uspješnog obavljanja djelatnosti nautičkog turizma. Pomorska nezgoda je događaj ili skup događaja istog podrijetla koji uzrokuje gubitak ili oštećenje broda, jahte, brodice, tereta, druge imovine na moru, ali i ljudske žrtve. U lukama...
Sigurnost pomorske plovidbe i pravna stečevina Europske Unije
Sigurnost pomorske plovidbe i pravna stečevina Europske Unije
Josip Grgić
Pravnu stečevinu Europske unije predstavlja cjelokupni pravni poredak Europske unije, odnosno skup pravnih normi i propisa kojih se države članice trebaju pridržavati. Svaka država koja želi pristupiti u članstvo Europske unije, treba uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije. Sigurnost na moru temeljna je sastavnica politike pomorskog prometa radi zaštite putnika i članova posade, morskog okoliša i obalnih regija. S obzirom da se pomorski promet odvija na...
Sigurnost pomorske plovidbe s posebnim osvrtom na poslove lučkih kapetanija
Sigurnost pomorske plovidbe s posebnim osvrtom na poslove lučkih kapetanija
Nikša Jelić
Služba sigurnosti plovidbe organizirana je kroz dvije vrste poslova – tehničkostručne poslove i upravne (inspekcijske) poslove. Tehničko-stručne poslove obavljaju posebne ustanove i organizacije kao što su Hrvatski registar brodova, Plovput, Državni hidrometeorološki zavod – Pomorski meteorološki centar i Hrvatski hidrografski institut. Upravne (inspekcijske) poslove obavljaju djelatnici lučkih kapetanija. Lučke kapetanije su područne jedinice Ministarstva mora, prometa...

Pages