Paginacija

Analiza teretnih operacija kod LNG brodova
Analiza teretnih operacija kod LNG brodova
Vice Milin
Osim same plovidbe, teretne operacije predstavljaju jedan od glavnih elemenata eksploatacije svakog trgovačkog teretnog broda. U jednom radnom vijeku broda za prijevoz ukapljenog prirodnog plina tzv. LNG broda razlikujemo više od deset specifičnih teretnih operacija koje možemo podijeliti u četiri kategorije. Osim kao teret, na određenim brodovima, prirodni plin može se koristiti i kao pogonsko gorivo. Da bi se u potpunosti moglo ovladati rukovanjem ukapljenim prirodnim plinom i...
Analiza teretnih operacija kod brodova za prijevoz kemikalija
Analiza teretnih operacija kod brodova za prijevoz kemikalija
Branko Marović
Brodovi za prijevoz kemikalija (engl. Chemical Tankers) posebni su tipovi brodova zbog njihove kompleksne graĎe ali i svojstva samih tereta. Tereti koji se najčešće prevoze su eksplozivni, toksični i nagrizajući (korozivni) poput metanola, kaustične sode, octene i sumporne kiseline. Iz tog se razloga mnogo pažnje obraća na tankove tereta i njihovu sposobnost da sačuvaju čistoću i integritet tereta. Isto tako postoje i posebna pravila za gradnju ovakvih tipova brodova, a osnovni...
Analiza uklanjanja malih onečišćenja u lukama
Analiza uklanjanja malih onečišćenja u lukama
Kruno Paić
Iako spor, transport morem visoko je efikasna metoda transporta velikih količina tereta i ljudi. Današnje društvo svjedoči rastu brodskog prometa za koji je ponajviše zaslužan turizam i sve češće odabiranje brodica, jedrilica i jahti za provođenje odmora na moru. Uzme li se u obzir to i nedovoljno iskusne skipere i kapetane, može se reći da je veliki broj malih onečišćenja postao dijelom svakodnevice te se može pretpostaviti da će u budućnosti njihov broj biti još veći....
Analiza uputa za upravljanje brodom prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz luke
Analiza uputa za upravljanje brodom prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz luke
Sanja Čajsa
Upravljanje brodom sloţena je zadaća u ovisnosti od manevarskih svojstava samoga broda, ali i čovjeka koji mora biti kvalitetno pripremljen i obučen za vršenje takve duţnosti. Brod kao sloţeni sustav sam stvara sile koje vrše djelovanje na njega, ali je tako isto podloţan utjecaju sila iz okoline. Ove sile moraju se poznavati kako bi se u obzir uzelo njihovo djelovanje, a gdje je to moguće i pozitivno iskoristilo prilikom izvoĎenja uplovljenja odnosno isplovljenja. Postojeće...
Analiza vibracija brodskog porivnog sustava
Analiza vibracija brodskog porivnog sustava
Luka Bugarin
Vibracije u mehanizmima brodskog porivnog sustava su predmet kontinuiranog istraživanja s ciljem sprječavanja kvarova konstrukcijskih elemenata sustava i broda. Glavni cilj ovoga rada je mjerenje i analiza torzijskih vibracija na vodu vratila brodskog vijka te određivanje kritične brzine u brodskom porivnom sustavu. Analizom torzijskih naprezanja treba provjeriti prelaze li ona granicu propisanu klasifikacijskim pravilima Hrvatskog registra brodova. Ta su pravila bitna jer se prema njima...
Analiza značajki, mogućnosti i ograničenja elektroničkih navigacijskih karata i sustava za njihov prikaz
Analiza značajki, mogućnosti i ograničenja elektroničkih navigacijskih karata i sustava za njihov prikaz
Vedran Nikolić
Elektronička navigacijska karta je osnovno navigacijsko pomagalo. Upotrebljava se za planiranje putovanja, ucrtavanje rute, određivanje pozicije broda, kao i svih ostalih navigacijskih obaveza i zadataka u svrhu sigurne plovidbe. U ovom radu su analizirane i opisane elektroničke navigacijske karte i sustavi za njihov prikaz. Objašnjeni su pojmovi vektorskih i rasterskih navigacijskih karata koje predstavljaju standardne formate elektroničkih navigacijskih karata koji se koriste u...
Analiza, ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Analiza, ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Bogoslav Bugarin
U ovom radu analizira se putnički promet, sa posebnim pažnjom na linijski putnički promet putnika i vozila kako u Europi tako i u Republici Hrvatskoj. U početnom dijelu rada opisat će se značajke pomorsko-putničkog prometa te organizacija prijevoza u pomorsko-putničkom prometu. U daljnjem dijelu rada prikazat će se razvojne tendencije pomorsko-putničkog prometa i luka te njihov utjecaj na linijski putnički promet.
Apsentizam i organizacijska kultura
Apsentizam i organizacijska kultura
Ana Rožić
U radu je prikazana struktura organizacijske kulture, kao i njeni tipovi, te način na koji ona utječe na razne organizacije, u ovom slučaju pomorske organizacije i njihovo poslovanje. Također, u drugom dijelu rada detaljno je objašnjen pojam apsentizma u pomorstvu i u kojoj mjeri može utjecati na poslovanje s obzirom da taj pojam podrazumijeva višekratno izbivanje zaposlenika bez opravdanog razloga. Cilj rada je teorijskim i empirijskim dijelom opisati u kojoj mjeri spomenuta dva...
Arduino programabilni mini robot
Arduino programabilni mini robot
Valentino Radić
Završni rad predstavlja izradu programibilnog robota, temeljenog na razvojnom sučelju Arduino. Predstavit će se i razvojno sučelje Arduino, način rada, mogućnosti te upotrebu u modernoj tehnologiji. Robot ima veliki broj mogućnosti koje su ograničene arhitekturom razvojnog sustava Arduino, te maštom korisnika. Na primjeru samohodnog gusjeničara koji ima mogućnost zaobilaženja prepreka te spajanja bluetooth-om na Android mobilni uređaj radi ručnog upravljanja koristi se Arduino...
Arhipelaške obale u sredozemlju i sigurnost plovidbe
Arhipelaške obale u sredozemlju i sigurnost plovidbe
Franko Alfier
Republike Hrvatska i Grčka svojim razvedenim obalama ističu se među Sredozemnim državama i zato su predmet ovoga rada. Upravo ta posebnost dovodi u pitanje, da li je sigurnost plovidbe kod takvog tipa obale ista kao i kod država s nerazvedenim obalama. Nadalje, istaknuta je važnost IMO organizacije te konvencija koje su nastale njenim djelovanjem. Uz to, naglašen je značaj obrazovanja pomoraca i osoba koje se bavim određenim morskim djelatnostima te provođenja sigurnosnih mjera...
Astronomska navigacija sa i bez sekstanta
Astronomska navigacija sa i bez sekstanta
Juraj Carić
Suvremena elektronička oprema neizostavni je dio moderne navigacije. Međutim, metode astronomske navigacije ne smiju postati dio povijesti jer je to jedini neovisan sustav u oceanskoj polvidbi. U ovom radu opisan je rad instrumenta kojim se služimo u rješavanju zadataka astronomske navigacije. Opisane su suvremene metode određivanja pozicije na osnovi promatranja nebeskih tijela, koje se najčešče provode u praksi, kao i one alternativne metode koje se mogu primjeniti. Svrha ovog rada...
Astronomska precesija
Astronomska precesija
Marin Kunac
Danas su brodovi opremljeni suvremenom elektroničkom opremom za efikasnu navigaciju, međutim određivanje pozicije broda osmatrajući nebeska tijela još uvijek je neophodna i jedna od bitnijih vještina svakog nautičara. Dakako, ona pretpostavlja i poznavanje astronomskih pojava koje uzrokuju promjene koordinata nebeskih tijela, kao što su refrakcije, aberacije, paralakse, precesije i nutacije. U ovom radu se usmjerilo na ove posljednje dvije, s ciljem da se naglasi važnost...

Paginacija