Pages

Izvedbe brodskih elektroenergetskih sustava
Izvedbe brodskih elektroenergetskih sustava
Tomislav Turić
U radu su opisani procesi proizvodnje, distribucije i potrošnje električne energije na brodovima. S obzirom da su ti procesi uvelike određeni izvedbom elektroenergetskog sustava, u radu je analizirana njihova podjela s obzirom na naponske nivoe, propulziju, uzemljenje i tip broda. Također, predstavljeni su i električni strojevi i uređaji koji predstavljaju vitalne dijelove tih sustava, kao i oni brodski sustavi bez kojih rad elektroenergetskog sustava ne bi bio moguć. Na temelju opisa...
Izvor moći: Produktivni i neproduktivni autoritet
Izvor moći: Produktivni i neproduktivni autoritet
Katarina Buble
Svrha ovog rada jest definirati pojmove produktivnog i neproduktivnog autoriteta te moći, navesti vrste autoriteta i načine efektivne i legitimne uporabe autoriteta u svrhu postizanja ciljeva, te prikazati implikacije uporabe autoriteta na ponašanje pojedinca. Za pisanje rada uz sekundarne podatke, korišteni su i izvori kao što su knjige, časopisi i internetski izvori. Provedena je i anketa među zaposlenicima pomorskih kompanija. Cilj rada je utvrditi produktivne odnosno neproduktivne...
Izvori svjetlosti
Izvori svjetlosti
Nikola Medić
U ovom završnom radu opisane su osnovne osobine izvora svjetlosti. Opisuju se svi glavni izvori svjetlosti, izvori svjetlosti sa žarnom niti i izvori svjetlosti s električnim pražnjenjem. Kod izvora svjetlosti sa žarnom niti govori se o prvim standardnim žaruljama i njihovoj prvoj primjeni te se prelazi na njihov daljni razvoj i na početke primjene reflektorskih žarulja i njihova uporaba. Kod izvora svjetlosti s električnim pražnjenjem govori se o niskotlačnim i visokotlačnim...
Javnozdravstveno značenje pomorske profesije
Javnozdravstveno značenje pomorske profesije
Toni Rajić
Ovaj završni rad obrađuje tematiku javnozdravstvenog značenja pomorske profesije. Kratko je prikazana povijest medicinskih postupaka vezanih za pomorsku profesiju, analizirani su preventivni pregledi, te su navedene i opisane najčešće zarazne bolesti od kojih pomorci oboljevaju. Detaljno su opisani simptomi i prakse vezane uz prenosive zarazne bolesti, te područja iz kojih zaraza najčešće potječe.
Javnozdravstveno značenje pomorskog poziva za Republiku Hrvatsku
Javnozdravstveno značenje pomorskog poziva za Republiku Hrvatsku
Luka Gavranić
Cilj rada je objasniti važnost edukacije, prevencije i samosvjesnosti o prijetnji od zaraze spolno prenosivih bolesti, HIV virusa i malarije među pomorcima u Republici Hrvatskoj, jer su to bolesti koje pomorci najčešće unose u autohtonu populaciju. Radnici migranti, u koje spadaju i pomorci, zbog svog opisa posla zbog kojeg putuju u različite dijelove svijeta te konstantnom odsutnošću od svoje obitelji i bližnjih su u povećanom riziku od obolijevanja od spolnih bolesti te zaraznih...
Jednadžbe dinamičke ravnoteže njihanja broda
Jednadžbe dinamičke ravnoteže njihanja broda
Ivan Šalov
Matematika kao znanost i pomorstvo kao djelatnost prate se kroz povijest, a razvoj matematike je bitno utjecao na razvoj pomorstva. Već sama gradnja broda u osnovi ne bi bila potpuno moguća bez različitih matematičkih proračuna. Znanje matematike ima svoju primjenu i prilikom računanja kursa, stajnice i pozicije u plovidbi te u proračunima vezanim za ekonomičnost prijevoza tereta i stabilitet broda. U plovidbi brod nailazi na razne vremenske uvjete koji uzrokuju različita gibanja...
Jedrilje na charter plovilima
Jedrilje na charter plovilima
Tea Sel
Jedrenje je aktivnost koja može biti rezervirana za jednu osobu, ali naravno u njoj mogu uživati i veće grupe ljudi, bez obzira na spol i dob. Osim što je rekreacijska aktivnost, takoĎer može biti i sportskog karaktera, tako da danas razlikujemo veliki broj jedriličarskih natjecanja. Korištenje čarter (iznajmljenih) jedrilica je danas najzastupljeniji oblik jedrenja zbog toga što pruža nezaboravno putovanje svim osobama, bez obzira imale one iskustva ili ne. Naravno, jedne od...
Jučer danas sutra hrvatskog gospodarstva
Jučer danas sutra hrvatskog gospodarstva
Antonio Zubčić
U diplomskom radu analizira se hrvatsko gospodarstvo. Rad je podijeljen u tri vremenske cjeline, a to su jučer, danas i sutra. Obrađuju se cjeline hrvatskog gospodarstva, posebno iznošenje pojedinih statičkih podataka u određenom razdoblju. Govori se o rastu BDP-a (bruto domaćeg proizvoda) te kako je utjecao na razvijanje cijelog hrvatskog gospodarstva. Turizam je naveden kao jedan od ključnih elemenata podizanja standarda i doprinosa stabilnom godišnjem proračunu. U budućnosti se...
Jučer danas sutra turizma u Šibeniku
Jučer danas sutra turizma u Šibeniku
Jure Meić
U radu se obrađuje tema turizma u gradu Šibeniku. Turizam je vrlo bitna gospodarska grana koja ima velik utjecaj u Republici Hrvatskoj, a najviše u gradovima na obali. Svrha ovog rada je istražiti bitne faktore koji utječu na cjelokupnu turističku ponudu grada Šibenika kroz analizu sadašnjeg stanja i osvrnuti se na povijesne i buduće planove razvoja. Ova tema je aktualna i važna jer turizam čini bitnu gospodarsku granu u kojoj je zaposlen veliki broj stanovnika grada. Cilj ovog...
Jučer, danas, sutra hotela "Cornaro"
Jučer, danas, sutra hotela "Cornaro"
Ana Begonja
Ovaj završni rad opisuje Cornaro Hotel; njegove početke, postignute uspjehe i planove za budućnost. Cilj rada bio je opisati i objasniti menadžment, organizaciju, marketing i strategiju razvoja Cornaro Hotela. Kao uvod u glavnu temu, u radu su objašnjeni pojmovi turizma, gospodarskog razvoja, turističke ponude i potražnje, tržišnih uvjeta, međuodnosa turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva, te onaj najvažniji, hotelski proizvod. Svi ovi pojmovi uvijek su međusobno povezani i...
Jučer, danas, sutra turizam u svijetu
Jučer, danas, sutra turizam u svijetu
Karla Glušević
Svjetski turizam doživljava rast pojavom raznih trendova kao i sve većom educiranosti turista i rastom interesa za različitim atrakcijama u destinacijama. Ovaj rad se bavi analizom turizma u Svijetu, analizirajući pritom povijesni razvoj, opisuje teoriju turizma te vrstu i oblike turizma s naglaskom na njegov razvoj, sadašnje stanje i potencijalni razvoj u budućnosti. S obzirom da se radi o veoma sadržajnoj temi, u ovom završnom radu proći će se kroz najbitnije dijelove navedene...
Jučer, danas, sutra turizma u Dalmaciji
Jučer, danas, sutra turizma u Dalmaciji
Marijana Tunjić
Međunarodni turizam je u svijetu u stalnom usponu. Analiza njegova kretanja u razdoblju od 1950. do 2002. godine pokazuje da se broj međunarodnih dolazaka povećao više od 28 puta, dok su prihodi od međunarodnog turizma porasli čak nešto više od 220 puta. Prognoziranje međunarodnih turističkih dolazaka prema svjetskim regijama pokazuje da će vodeća turistička receptivna regija biti Europa. Konkurencija na svjetskom turističkom tržištu postaje sve oštrija, i to ne samo među...

Pages