Pages

Elektrodinamika
Elektrodinamika
Vedran Roško
Zadatak ovog završnog rada je teorijska obrada grane prirodne znanosti, elektrodinamike te praktični utjecaj iste na teoriju relativnosti, odnosno, u užem smislu korištenje temeljnih jednadžbi s matematičkim postupcima za razumijevanje i praktično korištenje složenih fizikalnih pojava. Također, poseban naglasak završnog rada je pobliže razraditi širenje elektromagnetskih valova, razradu zakona loma, polarizacije vala te samog impulsa elektromagnetskih valova, a obradom...
Elektromagnetska kompatibilnost navigacijskog radara
Elektromagnetska kompatibilnost navigacijskog radara
Antonio Bilonić
Cilj ovoga rada je predstaviti zakonske okvire za zaštitu od utjecaja elektromagnetskog zračenja, sastav brodskog radara i numeričke simulacijske metode koje nam služe za računanje i predstavljanje problema pri uporabi jako visokih frekvencija čiji se utjecaji ne mogu mjeriti konvencionalnim metodama. Opisani su štetni utjecaji zračenja na ljudsko tijelo i izložene su zakonske regulative za smanjenje utjecaja zračenja na ljudsko tijelo. Također, opisane su i metode modeliranja...
Elektromotorni pogoni - pravljanje sinkronim motorom
Elektromotorni pogoni - pravljanje sinkronim motorom
Zvonimir Petrović
Cilja rada je opisati, navesti karakteristike te izvršiti podjelu sinkronih motora, kao i izraditi simulacijski model sinkronih motora s permanentnim magnetima u Matlab/Simulink programu za simulaciju. Za modeliranje i simuliranje odabran je model sinkronog motora s permanentnim magnetima radi njegove sve češće primjene. Njegove brojne prednosti, kao što su male dimenzije i velika korisnost, čine ga jednim od najboljih motora.
Elektronička trgovina na društvenim mrežama
Elektronička trgovina na društvenim mrežama
Tina Paraman
Internet je svojim naglim razvojem postao utjecajan marketinški medij koji će u budućnosti biti nezaobilazni način poslovanja tvrtki. Pojavom društvenih mreža došlo je do velikih promjena u marketingu i u načinu na koji tvrtke komuniciraju s potrošačima. Društvene mreže kao što su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest i brojne druge, promijenile su način komuniciranja populacije sa svijetom, način kako kupuje i kako se informira. Korisnici društvenih mreža nisu više samo...
Elektronički lokatori za detekciju čovjeka u moru
Elektronički lokatori za detekciju čovjeka u moru
Marin Marčić
Elektronički lokatori su uređaji koji određuju točnu lokaciju čovjeka u moru ili omogućuju navođenje do te lokacije, pod uvjetom da ih utopljenik ima kod sebe. Prsluk za spašavanje spada u osnovnu opremu za spašavanje. Prsluci za spašavanje moraju biti dostupni svim članovima posade i putnicima na plovilu, te u skladu s tim mogu se smatrati primarnim za spašavanje čovjeka u moru. Kako bi se poboljšala identifikacija čovjeka u moru svaki prsluk za spašavanje mora biti...
Elektroničko poslovanje, stanje i perspektive
Elektroničko poslovanje, stanje i perspektive
Anela Plazonić
Elektroničko poslovanje je u današnjem svijetu neizostavan dio suvremenih poslovnih organizacija, a sve veća dostupnost interneta i informacijskih tehnologija predstavlja temelj svakog budućeg poslovnog okruženja. Kroz ovaj rad definirane su osnovne razvojne razine e-poslovanja i organizacijskih struktura koje formiraju suvremene poslovne modele i načine njihove implementacije u skladu s suvremenom digitalnom ekonomijom. Sve intenzivnijim prijelazom s tradicionalnih načina djelovanja...
Elementi komunikacijskog modela u pomorskom poslovanju
Elementi komunikacijskog modela u pomorskom poslovanju
Katarina Slipčević
Komunikacija je važan čimbenik pomorskog poslovanja jer rezultati rada direktno ovise o jasnoći i razumljivosti poruke ili informacije, te o načinu i modelima komunikacije. Zadatak ovog diplomskog rada je dati pregled komunikacijskih modela i njihovih elemenata u pomorskom poslovanju, te njihovu važnost potkrijepiti njihovom primjenom u praksi. U radu se navode i obrazlažu funkcije komunikacijskog sustava u pomorstvu, te modeli poslovnog komuniciranja u pomorstvu. Ključnu ulogu u...
Epikontinentalni pojas
Epikontinentalni pojas
Jere Terze
Epikontinentalni pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje izvan vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do granice epikontinentalnog pojasa sa susjednom državom. Država ima pravo na iskorištavanje i istraživanje prirodnih bogatstava morskog dna. Epikontinentalni pojas je prvi put reguliran Konvencijama o epikontinentalnom pojasu iz 1958. godine te 1982. godine Konvencijom UN o pravu mora. Granice epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske i Republike Italije utvrđene su...
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Juri Karmelić
U ovom radu cilj je bio prikazati što više ergonomskih faktora na koje je moguće preventivno djelovati u brodskom okruženju s ciljem otklanjanja bilo kakve ugroze koja može rezultirati gubitkom ljudskog života, broda i imovine. Može se reći da mjesto u projektiranju i razvoju konstrukcije od samog starta ima ergonomija koja prikupljanjem i primjenom iskustvenih podataka dolazi do optimalnih rješenja na način prilagodbe teorija o čvrstoći sa iskustvenim podacima. Osnova se temelji...
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Ergonomija i upravljanje brodom kao problem
Duje Arseta
Ovim radom se želi ukazati na značaj i ulogu ergonomije u pomorskom prometu. Poznavanjem i primjenjivanjem ergonomskih načela u tehničkim i tehnološkim sustavima omogućuje se sigurnija i zdravija atmosfera na brodu. Upravljanje brodom složena je zadaća u ovisnosti od manevarskih svojstava samoga broda, ali i čovjeka koji mora biti kvalitetno pripremljen i obučen za vršenje takve dužnosti. Ergonomija nastoji čovjeka povezati s radnim mjestom, smanjiti umor te povećati sigurnost...
Ergonomija navigacijske opreme konvencijskih plovila
Ergonomija navigacijske opreme konvencijskih plovila
Antonela Kardum
Ergonomija se definira kao process uspostavljanja pouzdanog sustava između okoline i čovjeka. Ergonomija je znanost o radu a njezinom implementacijom u pomorskoj industriji nastoji se pronaći pravo po kojem bi čovjek i okolina bili jedan djelotvoran sustav s što boljim konačnim rezultatom. Ovim radom se želi ukazati na značaj i ulogu ergonomije u pomorskom prometu . Poznavanjem i primjenjivanjem ergonomskih načela u tehničkim i tehnološkim sustavima omogućuje se sigurnija i...
Ergonomija u opremanju komunikacijske opreme non SOLAS brodova
Ergonomija u opremanju komunikacijske opreme non SOLAS brodova
Ante Serdarević
Komunikacija je temelj za sigurnu i efikasnu plovidbu svakoga broda te direktno utječe na funkcioniranje cijelog organizacijskog sustava broda kao i ostalih sudionika u komunikaciji (ostali brodovi, obalne radio stanice, pomorska policija, lučka kapetanija, obalna straža, itd.). Ubrzanim razvojem tehnologije stvaraju se novi uređaji i razvijaju znanja koja utječu na čovjeka koji njima rukuje, stoga nam je važno poznavati, razvijati i primjenjivati ergonomska načela kako bismo...

Pages