Pages

Dizel - električni porivni sustav brodova
Dizel - električni porivni sustav brodova
Toni Pejanović
Kako bi brod postigao određenu konstantnu brzinu potrebno je ostvariti porivnu silu. Magnituda ove sile koja je ovisna o otporu. Postiže se, općenito, od izvora snage na samom brodu i to unutar sustava koji se naziva propulzijski ili porivni sustav broda. Ovaj sustav se sastoji od porivnog stroja, motora ili turbine, osovinskog voda i brodskog vijka i po potrebi reduktora. Iako se zbog ekonomičnosti na većini brodova koriste dizelski motori, svoju primjenu nalaze parne i plinske...
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Djelatnost međunarodne telekomunikacije u pomorstvu
Marija Jelić
Tema rada je djelatnost Međunarodne telekomunikacijske unije (eng. International Telecommunication Union - ITU) u pomorstvu, jedne od najvažnijih udruga za telekomunikacije. Ukratko je opisano komuniciranje u pomorstvu kroz povijest, a zatim Svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost. ITU je prikazan kroz sistematičnu podjelu strukture i preporuka ITU – a. Posebno je obrađen Radiopravilnik kao najvažnija publikacija ITU - a. Za kraj, analizirana je Hrvatska regulatorna agencija...
Dno i podzemlje Republike Hrvatske u granicama nacionalne jurisdikcije
Dno i podzemlje Republike Hrvatske u granicama nacionalne jurisdikcije
Iva Borković
Morsko dno i podzemlje u granicama nacionalne jurisdikcije obuhvaća prostor unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora te epikontinentalnog pojasa. Republika Hrvatska ima suverena prava nad epikontinentalnim pojasom radi iskorištavanja prirodnih bogatstava te njegova istraživanja. Do potrebe za uređivanjem granica na moru je došlo zbog želja obalnih država da gospodare svojim prirodnim bogatstvima, razvoja tehnologije, otkrića prirodnih bogatstava koje more nudi, prekomjernog...
Dokovanje broda
Dokovanje broda
Pavao Torić
U ovom radu obrađeno je dokovanja broda. Dokovi zahtijevaju posebnu vrstu opreme s obzirom na tip doka, koji su uglavnom: suhi, plutajući dok ili synchro-lift. Razvoj tehnologije dokovanja omogućio je brže i ekonomičnije dokovanje, ali i naprednije sustave zaštite broda premazima s minimalnim utjecaj na ljude i okoliš. Značajnu ulogu imaju i klasifikacjska društva koja nadgledaju cijeli proces i osiguraju da su sve preinake, radovi, popravci i svjedodžbe u skladu s propisima samih...
Dokovanje i razdokovanje broda, stabilnost i procedure
Dokovanje i razdokovanje broda, stabilnost i procedure
Ivana Vukušić
Brodovi i razni drugi pomorski objekti nakon određenog vremena provedenog u eksploataciji, ili zbog nekih izvanrednih okolnosti moraju obaviti remont u nekom od remontnih brodogradilišta. Dokovanjem se brod izvlači izvan doticaja s morskom vodom u svrhu pregleda, održavanja ili remonta podvodnog dijela trupa broda i brodske opreme koja se nalazi uronjena u more. Osim toga, na dokovima se mogu izvoditi preinake broda, dodavanjem ili izmjenama brodskih prostora (kao zasebnih brodskih...
Doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete
Doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete
Marijan Merćep
U diplomskom radu analiziraju se doprinos u zajedničkoj havariji i nagrada za spašavanje kao osigurane štete pomorskog osiguranja. Pomorskim osiguranjem osiguravaju se brodovi i drugi plovni objekti, roba koja se prevozi brodovima, odgovornost brodara i drugi interesi izloženi rizicima mora. Poslovi pomorskog osiguranja temelje se na ugovoru. Ugovorom o pomorskom osiguranju ugovaratelj osiguranja se obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja ili doprinos, a osiguratelj se obvezuje...
Dosljednost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
Dosljednost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
Mia Jadrić
Dosljednost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji je važan čimbenik poslovanja. Rezultati rada direktno ovise o jasnoći i razumljivosti poruke ili informacije, te o načinu i modelima komunikacije. Zadatak ovog diplomskog rada je dati pregled komunikacijskih modela i njihovih elemenata u poslovanju, te njihovu važnost potkrijepiti njihovom primjenom u praksi.
Društvena odgovonost u strategiji pomorskih organizacija
Društvena odgovonost u strategiji pomorskih organizacija
Eli Sudar
Koncept društvene odgovornosti i društveno odgovornog poslovanja je jedan od najvažnijih čimbenika u strategiji organizacija koje djeluju u suvremenom gospodarstvu. Prilikom stvaranja poslovne strategije pomorske organizacije definiraju dugoročne ciljeve i aktivnosti koje utječu na društvo i okruženje u cijelosti. Društveno odgovoran odnos prema okolini organizaciji omogućuje postizanje konkurentske prednosti i uspješnost poslovanja. Djelovanje pomorskih organizacija koje...
Društvena odgovornost i kvalifikacije menadžera u marinama
Društvena odgovornost i kvalifikacije menadžera u marinama
Natali Draganja
U diplomskom radu istražuju se kvalifikacije menadžera i društvena odgovornost u industriji marina. Pored analize relevantne literature vezane za navedene varijable istraživanja, cilj rada je i kreiranje odgovarajućeg instrumenta istraživanja. Osobni uspjeh menadžera, ali i marine u kojoj radi ovisi o njegovim kvalifikacijama. Menadžeri kvalifikacije stječu formalnim obrazovanjem i dodatnim edukacijama, ali i kroz iskustvo u radu. Društveno odgovorno poslovanje sve se više nameće...
Društvena odgovornost u marketingu nautičko-turističke destinacije
Društvena odgovornost u marketingu nautičko-turističke destinacije
Nino Turudić
U ovom radu opisana je društvena odgovornost u kontekstu nautičko turisičke destinacije na primjeru luke Split koja se uspoređuje s lukom Dubrovnik i lukom Venecija kao razvijenim nautičkim i turističkim središtima. Nadalje, društvena odgovornost turističkih središta u radu se opisuje i na primjeru ACI marine Split, kao i na primjeru jedne od najvećih hrvatskih čarter agencija koja nudi kružna putovanja takozvanim mini kruzerima duž hrvatske obale. S obzirom na moguće...
Državna pripadnost i upis broda
Državna pripadnost i upis broda
Marija Šerić
U ovom radu obrađuje se državna pripadnost i upis broda. Predmet analize su osnovne imovinsko-pravne karakteristike broda te stjecanje državne pripadnosti i upis broda.Državnom pripadnošću razumijeva se pravna veza između broda i države čiju zastavu brod ovlašteno vije, te obilježava pripadnost nekoj državi koju brod stječe na temelju materijalnih i formalnih pretpostavki. Pomorskim zakonikom Republike Hrvatske propisan je način stjecanja hrvatske državne pripadnosti brodova i...
Dual Fuel motori
Dual Fuel motori
Josip Vulić
Cijena goriva kao i zalihe svjetskih rezervi omogućuju napredak alternativnim opcijama kao što su „dual fuel“ motori na dvojno gorivo. Wärtsilä motor dual fuel, omogućava siguran i pouzdan rad u teškim uvjetima. Dual fuel pogon omogućava redudanciju sustava i promjene načina rada bez utjecaja na performanse. Suvremeni nadzor realiziran je implementiranim sustavom automatizacije. Nadzor najvažnijih karakteristika i operacija motora omogućuje siguran rad u svim uvjetima. Obradom...

Pages