Pages

Društvena odgovornost i kvalifikacije menadžera u marinama
Društvena odgovornost i kvalifikacije menadžera u marinama
Natali Draganja
U diplomskom radu istražuju se kvalifikacije menadžera i društvena odgovornost u industriji marina. Pored analize relevantne literature vezane za navedene varijable istraživanja, cilj rada je i kreiranje odgovarajućeg instrumenta istraživanja. Osobni uspjeh menadžera, ali i marine u kojoj radi ovisi o njegovim kvalifikacijama. Menadžeri kvalifikacije stječu formalnim obrazovanjem i dodatnim edukacijama, ali i kroz iskustvo u radu. Društveno odgovorno poslovanje sve se više nameće...
Društvena odgovornost u marketingu nautičko-turističke destinacije
Društvena odgovornost u marketingu nautičko-turističke destinacije
Nino Turudić
U ovom radu opisana je društvena odgovornost u kontekstu nautičko turisičke destinacije na primjeru luke Split koja se uspoređuje s lukom Dubrovnik i lukom Venecija kao razvijenim nautičkim i turističkim središtima. Nadalje, društvena odgovornost turističkih središta u radu se opisuje i na primjeru ACI marine Split, kao i na primjeru jedne od najvećih hrvatskih čarter agencija koja nudi kružna putovanja takozvanim mini kruzerima duž hrvatske obale. S obzirom na moguće...
Državna pripadnost i upis broda
Državna pripadnost i upis broda
Marija Šerić
U ovom radu obrađuje se državna pripadnost i upis broda. Predmet analize su osnovne imovinsko-pravne karakteristike broda te stjecanje državne pripadnosti i upis broda.Državnom pripadnošću razumijeva se pravna veza između broda i države čiju zastavu brod ovlašteno vije, te obilježava pripadnost nekoj državi koju brod stječe na temelju materijalnih i formalnih pretpostavki. Pomorskim zakonikom Republike Hrvatske propisan je način stjecanja hrvatske državne pripadnosti brodova i...
Dual Fuel motori
Dual Fuel motori
Josip Vulić
Cijena goriva kao i zalihe svjetskih rezervi omogućuju napredak alternativnim opcijama kao što su „dual fuel“ motori na dvojno gorivo. Wärtsilä motor dual fuel, omogućava siguran i pouzdan rad u teškim uvjetima. Dual fuel pogon omogućava redudanciju sustava i promjene načina rada bez utjecaja na performanse. Suvremeni nadzor realiziran je implementiranim sustavom automatizacije. Nadzor najvažnijih karakteristika i operacija motora omogućuje siguran rad u svim uvjetima. Obradom...
E-učenje iz računalnog oblaka
E-učenje iz računalnog oblaka
Josip Poljak
„Računalstvo u oblaku” je naziv novog poslovnog modela i nove tehnološke platforme za razvoj i izvršavanje programskih rješenja koji se danas sve više koriste. U ovome radu će se donijeti kratki prikaz „Računalstva u oblaku“ prvenstveno njegovo značenje za korisnike osobito sa naglaskom kroz model e-učenja, kao i za profesionalne informatičare te pokazati nekoliko primjera njegovog korištenja za izvršavanje informatičkih programskih rješenja (aplikacija).
EPIRB opremljen s AIS i GNSS
EPIRB opremljen s AIS i GNSS
Silvije Marković
EPIRB je prijenosni odašiljač koji šalje signale COSPAS-SARSAT satelitskom sustavu na frekvenciji od 406,025 MHz i namijenjen je obilježavanju pozicije u nuždi kod napuštanja broda. Nakon aktivacije EPIRB počinje odašiljati niz kodiranih, digitalnih signala prema satelitima u orbiti Zemlje. Pozicija sustava se naknadno izračuna u pripadajućem podsustavu. Bilo bi puno bolje da se točna pozicija šalje i predaje ne samo satelitskom sustavu nego i okolnim brodovima preko AIS...
ERGONOMIJA NAVIGACIJSKE OPREME NEKONVENCIJSKIH PLOVILA
ERGONOMIJA NAVIGACIJSKE OPREME NEKONVENCIJSKIH PLOVILA
Katarina Blajić
Ergonomija je složenica grčkih riječi ergon što znači ljudski rad i nomos što znači zakon ili pravilo. Definira se kao interdisciplinarno znanstveno područje u kojem se proučavaju načini optimalnog usklađivanja odnosa prilikom rada, između čovjeka, radnog mjesta i uvjeta rada. Ergonomske pretpostavke sve su prisutniji čimbenik sigurne plovidbe i učinkovitog upravljanja brodom. Današnja razina razvoja tehnologije zahtjeva i visoku razinu svijesti o potrebi ergonomskog...
Ekologija i pomorski turizam
Ekologija i pomorski turizam
Ivona Roso
Neprekidnom razvitku čovječanstva gotovo da se i ne vidi kraj. Posljedice toga su i sve veće uništavanje i zagađivanje prirode kao i potrošnja neobnovljivih izvora energije. Ponude rješavanja ovog problema su zapravo vrlo jednostavne: ili trebamo promijeniti današnji način razvoja ili nam preostaje da se prilagodimo. S obzirom da se radi o veoma sadržajnoj temi,u ovom završnom radu proći će se kroz najbitnije dijelove navedene tematike kako bi se dobila cjelokupna slika ove vrlo...
Ekološki čimbenici dubokog morskog dna
Ekološki čimbenici dubokog morskog dna
Vedrana Vesanović
Duboko morsko dno predstavlja najveće i najtajanstvenije područje na zemlji. Okolina na dubokom morskom dnu uglavnom je hladna, tamna voda prekrivena mekanim, dubokim muljem. Goleme površine dubokomorskog dna prekrivene su mekim sedimentima i godinama stvaranim različitim reljefnim oblicima. Ekološki čimbenici određuju život na nekom prostoru. Visoki hidrostatski tlak koji je prisutan na velikim dubinama morskog dna, otežava i ograničava hrani s površine mora da dođe do dna. U...
Ekspertni sustavi
Ekspertni sustavi
Nikola Džanko
Pojednostavljeno bi se moglo reći da su ekspertni sustavi računalni programi koji sadrže određena specifična znanja iz jednog ili više određenih područja znanosti. Takvi programi su komercijalizirani, a razvili su ih znanstvenici u području umjetne inteligencije. Najčešći oblik ekspertnih sustava sastoji se od seta pravila po kojima se analiziraju informacije o specifičnoj vrsti problema, ali i pružanja matematičke analize problema. Ovisno o njihovoj izvedbi, pružaju...
Ekstremni team-building: Prihvatljiva ili neprihvatljiva stvarnost
Ekstremni team-building: Prihvatljiva ili neprihvatljiva stvarnost
Matea Domić
Rast i razvoj poduzeća dovodi do povećavanja poslova, te potrebom za većim brojem ljudi, koji bi izvršavali te poslove. Izazov je kako koordinirati njihov rad. Moderna organizacija se ne može sastojati od gazda i podčinjenih, organizacija, mora biti načinjena od timova. Glavno obilježje tima je međusobna suradnja, otvorenost, komunikacija, motivacija, obavljanje različitih poslova za ostvarivanje zajedničkog cilja. Timski rad se smatra najboljim načinom organiziranja rada, jer...
Električna propulzija- upravljanje radom motora
Električna propulzija- upravljanje radom motora
Luka Tadić
Tema je ovog rada električna propulzija-upravljanje radom motora. Upotrebom električne propulzije ostvaruju se mnoge prednosti u usporedbi s ostalim tipovima propulzije, kao što su manje vibracije, ušteda prostora, bolje manevarske sposobnosti itd. U ovom radu istaknuti su pretvarači frekvencije, metode skalarnog i vektorskog upravljanja izmjeničnih strojeva koji nam omogućuju regulaciju brzine. Cilj je ovog rada prikazati ponašanje izmjeničnih strojeva s različitim metodama...

Pages