Rad nije dostupan
diplomski rad
Automatizacija separatora zauljenih voda na FLNG brodu uz uporabu PLC uređaja

Toma Karađole (2018)
Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet
Zavod za nautiku