Rad nije dostupan
diplomski rad
Komparativna analiza hidroavionskog prometa u svijetu i RH i njegov utjecaj na sigurnost plovidbe

Nikola Očašić (2017)
Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet
Zavod za nautiku