Rad nije dostupan
završni rad
Upotreba indeksa ekološkog vrednovanja za kategoriziranje morskih područja sukladno okvirnoj direktivi o vodama

Antonio Farkas (2017)
Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet
Zavod za pomorske sustave i procese