Vučica, Zrinka: Ključne karakteristike organizacijske kulture u brodograditeljskim organizacijama

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations