Tafra, Kristina: Važnost potpunog upravljanja kvalitetom u pomorskim organizacijama

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations