Pages

Brodski rashladni uređaji - provijant
Brodski rashladni uređaji - provijant
Ivona Matijaš
Razvoj rashladne tehnike uvelike je doprinijeo očuvanju namirnica prilikom transporta i danas je neizostavan dio kod većine brodova. Zadaća rashladnih strojeva je hlađenje prostorija s namirnicama, posebice onih lako kvarljivih, kako bi se očuvala njena prvobitna svojstva, a to je moguće jedino uz prisutnost temperature hlađenja koja mora biti manja od temperature okoline. Osim za namirnice, rashladni sustavi imaju veliku ulogu u hlađenju prostorija broda što pridonosu ugodnom...
Brodski sustav komprimiranog zraka
Brodski sustav komprimiranog zraka
Karlo Mamić
Primjena komprimiranog zraka na brodu podrazumijeva primjenu pneumatskog sustava za čiji se rad zahtijeva dovoljna količina komprimiranog zraka koji treba biti čist, suh i traženog tlaka. U ovom radu je strukturno i funkcijski opisan brodski sustav komprimiranog zraka. Kao primjer jedne tipične brodske izvedbe korišten je sustav komprimiranog zraka iz brodostrojarskog simulatora ERS-L11 MAN B&W-5L90MC. Isti se odnosi na porivni sustav s sporookretnim dvotaktnim dizelskim motorom.
Brodski vijak s promjenjivim usponom krila
Brodski vijak s promjenjivim usponom krila
Tonći Rosandić
Brodski vijak okretanjem radijalno raspoređenih krila pogonsku snagu stroja pretvara u porivnu silu, sastoji se od dva do sedam a najčešće od tri ili četiri krila. Većina brodskih vijaka imaju fiksna krila, ali postoje i vijci s promjenjivim usponom krila, te su upravo ti vijci tema ovog rada. Brodski vijak je rotirajuća struktura s krilima kojom se stvara porivna sila generirana od glavnog motora za vožnju broda naprijed i nazad. Porivna sila se stvara pretvorbom rotacijske sile od...
Brodski visokotlačni generatori pare
Brodski visokotlačni generatori pare
Nikola Tomašić
Cilj ovog završnog rada je pobliže opisati brodske visokotlačne generatore pare, njihove termodinamičke osnove, princip rada, konstrukcijske dijelove, materijale za izradu kao i pomoćne sustave kao što su sustav napojne vode i sustav loženja. Uz to je rečeno nešto i o nadkritičnim generatorima pare koji se ugrađuju na kopnenim postrojenjima. Na kraju rada je prikazan jedan primjer brodskog viskotlačnog generatora pare na brodu za prijevoz ukapljenog plina.
CARNET-ove usluge dostupne obrazovnim institucijama
CARNET-ove usluge dostupne obrazovnim institucijama
Domagoj Čorić
U ovom radu se opisuje djelovanje Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET u akademskoj i znanstvenoj zajednici, te u društvu općenito. Objašnjeni su ciljevi i pristupi, predočeni su trenutačno stanje i planovi za budućnost. Za izradu rada koristile su se informacije prikazane na službenim web stranicama CARNET-a.
Centrifugalni čistioci
Centrifugalni čistioci
Josip Kokan
Tema ovog rada su centrifugalni čistioci. Načelno, centrifugalni čistioc djeluje tako da se tekućina dovede u rotacijsko gibanje kako bi centrifugalna sila uvelike ubrzala odvajanje izmiješanih tekućina i čestica različitih gustoća. Danas se zbog smanjenja troškova eksploatacije broda za brodski pogon koriste teška brodska goriva koja sadrže razne nečistoće koje mogu prouzročiti razne kvarove, a tako i otežati rukovanje sa gorivima. Cilj ovog rada jest prikazati način...
Centrifugalni čistioci
Centrifugalni čistioci
Andro Radovanović
Iz saznanja da je trenutna situacija u formiranju cijene goriva na svjetskom tržištu vrlo varijabilna, nedvojbeno je da tako varijabilna cijena ima utjecaj na opću svjetsku trgovinu, a time i ekonomiju. Kako cijena goriva pada, tako njegovi proizvođači spuštaju nivo kvalitete. Danas se zbog toga najviše u pomorstvu koristi teško dizel gorivo, koje je nus proizvod rafinerije, i kao takvo sadrži razne nečistoće i vodu koje treba odijeliti i pročistiti. Padom kvalitete goriva,...
Cijena i kvaliteta usluga na tržištu marina
Cijena i kvaliteta usluga na tržištu marina
Vlatka Roguljić
U radu se prikazuje tržište marine sa aspekta cijena i usluga. Cilj rada je definirati teoriju cijena i usluga, način na koji one ovise jedna o drugoj. Postavlja se pitanje je li cijena zaista mjerilo kvalitete usluge. Uspoređuju se usluge i cijene na primjeru marina u Republici Hrvatskoj. Istraživano je utječe li cijena na kvalitetu usluga na tržištu marina, a pri tome će biti od pomoći primjeri cjenika određenih marina. Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka, pokušava se...
Ciklone u tropskim područjima
Ciklone u tropskim područjima
Domagoj Aleksić
U radu je opisana struktura i razvojne faze ciklona, najintenzivnijih vremenskih nepogoda koje, iako se pojavljuju relativno rijetko, ostavljaju velike posljedice. Također je opisana i klasifikacija te terminologija, s obzirom na to da u različitim dijelovima svijeta se koriste razni nazivi za istu nepogodu. Nastankom ciklona javljaju se i popratne oceanske pojave, kao što su visoki valovi i jake morske struje, koje intenziviraju razorno djelovanje samog ciklona. Najjače djelovanje...
Cospas-Sarsat MEOSAR
Cospas-Sarsat MEOSAR
Marin Pavić
Cospas-Sarsat sustav je u procesu nadogradnje satelita postavljajući SAR prijamnike na nove GPS američke satelite, navigacijske ruske satelite ( eng. Global Navigation Satellite System – GLONASS ), te europske Galileo navigacijske satelite. Jednom kada bude kvalificiran kao operativan, sustav će drastično povećati brzinu i preciznost lokacije radiofarova. Navedeni sateliti kruže po zemljinoj orbiti na visini između 19,000 i 24,000 km, što je visina koja se smatra srednjom visinom...
DOKUMENTACIJA I IZVEDBA FINANCIRANJA NABAVLJANJA BRODA
DOKUMENTACIJA I IZVEDBA FINANCIRANJA NABAVLJANJA BRODA
Kristian Ćorić
Financiranje nabavljanja brodova moguće je izvesti na više različitih načina. Koriste se razni modeli i izvori financijskih sredstava. Odluka o načinu financiranja ovisi isključivo o brodaru, brodarskom poduzeću i njegovim rezultatima poslovanja. Mogu se izdvojiti dva glavna načina financiranja nabave brodova, a to su financiranje raspoloživim kapitalom i financiranje zaduživanjem. Vlastita sredstva se akumuliraju zadržavanjem dijela dobiti, ali obično nisu dostatna, pa se...
Daljinski nadzor brodskkog pogona
Daljinski nadzor brodskkog pogona
Mario Vajler
Razvoj inteligentnih brodskih motora znači i rast broja senzora te mjerenih veličina na takvim motorima. Javlja se potreba prikupljanja i analize svih dostupnih podataka sa kopna kako bi se rasteretilo i smanjilo broj posade te efikasnije upravljalo brodskim pogonom i smanjilo troškove održavanja. Iz tog razloga postoji sve više proizvođača koji nude različite uređaje koji omogućuju prikupljanje podataka o radu motora na brodu te što jednostavniji i sigurniji način prijenosa tih...

Pages