Pages

Učinci inozemnih ulaganja u turizam u Republici Hrvatskoj
Učinci inozemnih ulaganja u turizam u Republici Hrvatskoj
Matea Tešija
Turizam zbog ekonomskih koristi je opravdano stekao status iznimno važne komponente nacionalnih gospodarstava mnogih zemalja pa tako i Republike Hrvatske. Inozemna izravna ulaganja odnose se na sva ulaganja u domaću tvrtku pri čemu strani investitor stječe 10% ili više vlasništva nad običnim dionicama poduzeća. Najčešće se drži da se inozemna izravna ulaganja razlikuju od drugih oblika priljeva privatnoga inozemnog kapitala, u prvom redu, po trajnom interesu u ciljnom poduzeću i...
VAŽNA ULOGA MATEMATIKE ZA SVLADAVANJE OSTALIH KOLEGIJA NA POMORSKOM FAKULTETU
VAŽNA ULOGA MATEMATIKE ZA SVLADAVANJE OSTALIH KOLEGIJA NA POMORSKOM FAKULTETU
Karlo Kriletić
Matematika je jedna od prvih znanosti koja je proizašla iz različitih vrsta problema s kojima su se ljudi suočavali kroz povijest, kao takva jedna je od glavnih i temeljnih kolegija na svim tehničkim fakultetima. Znanja iz matematike se koriste u različitim pomorskim djelatnostima pa tako i u izobrazbi pomoraca. Na Pomorskom fakultetu matematika je prisutna u svim smjerovima kroz kolegije Matematika I i Matematika II na prvoj godini studija. Svladavajući spomenute stječe se temeljno...
VAŽNOST INFRASTRUKTURE ZA RAST I RAZVOJ MORSKIH LUKA
VAŽNOST INFRASTRUKTURE ZA RAST I RAZVOJ MORSKIH LUKA
Nenad Bugarin
Morske luke su se povijesno razvijale usporedno sa razvitkom brodarstva stoga su oni neodvojivi i ne mogu jedno bez drugoga. Kako je dolazilo do povećanja dimenzija brodova tako je dolazilo do povećanja luka odnosno njihove infrastrukture. Takav slučaj vidljiv je i danas. Tržište je postalo takvo da ukoliko se ne prate trendovi modernizacije i zahtjevi današnjeg vremena nemoguće je opstati i održati se na istom. Upravo ovom problematikom bavi se ovaj diplomski rad. Ideja ovog rada je...
VELIKE EUROPSKE LUKE
VELIKE EUROPSKE LUKE
Petra Jeličić
Pomorski prijevoz jedan je od najpovoljnijih, odnosno najjeftinijih grana prometa. Nerijetko je i jedini način prijevoza putnika i roba koji imaju snažan utjecaj na razvoj morskih luka i na njihovu infrastrukturu i suprastrukturu. Po ostvarenom teretnom i putničkom prometu morske luke svrstavaju se u značajne luke kako u Republici Hrvatskoj tako i u Europi. Zbog navedenih činjenica u ovom radu su opisane značajne europske teretne luke Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, Trst, Gioia Tauro,...
VHF komunikacijski uređaji u GMDSS-u
VHF komunikacijski uređaji u GMDSS-u
Ante Paić
Jedan od osnovnih elemenata GMDSS-a (engl.Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS) su komunikacijski uređaji VHF-a (engl. Very High Frequency). VHF i VHF DSC (engl. Digital Selective Calling) kao element sustava komuniciranja omogućavaju korisniku sustava da pošalje poziv svim brodovima ili obalnim stanicama u dometu sa svake točke svog putovanja. Za razliku od starog sustava prije implementacije GMDSS-a ovaj novi sustav je omogućio komunikaciju broda s obalnom radijskom...
Vanjska prosudba - provedba u institucijama pomorske djelatnosti
Vanjska prosudba - provedba u institucijama pomorske djelatnosti
Ljubica Stupalo
Predmet ovog rada je utvrditi vaţnost implementacije upravljanja kvalitetom kroz vanjsku prosudbu, sve s ciljem ispunjavanja zahtjeva korisnika. U radu su predstavljeni primjeri institucija pomorske djelatnosti u Repubilici Hrvatskoj te njihovi sustavi upravljanja kvalitetom. Opisan je način na koji se obavlja vanjska prosudba i postupci za praktičnu primjenu unutar organizacija.
Važnost Posidonie oceanice u morskom ekosustavu
Važnost Posidonie oceanice u morskom ekosustavu
Damir Dominović
Posidonia oceanica (Linnaeus) Delille, posidonija, endemska je cvjetnica Sredozemnog mora i predstavlja jedan od najvažnijih morskih ekosustava. Livade posidonije predstavljaju područja najveće bioraznolikosti u Mediteranu pri čemu se velika ekološka važnost posidonije ogleda u činjenici da u njenim livadama žive brojne životinjske vrsta koje se tu hrane i razmnožavaju. Zbog činjenice da živi u plitkom obalnom području gdje je najizraženiji negativni utjecaj čovjeka, livade...
Važnost antistres programa
Važnost antistres programa
Ana Norac Kevo
Pomorac ili moreplovac je osoba koja se profesionalno ili stručno bavi pomorstvom, odnosno plovidbom. U današnje vrijeme pomorstvo se smatra jednim od visokostresnih zanimanja. Stres je reakcija tijela na događaje koji mu narušavaju ravnotežu, te dugotrajna izloženost stresorima ima negativan utjecaj na čovjeka. U svrhu očuvanja fizičkog i psihičkog zdravlja kod pomoraca i drugih ljudi koji se bave visokostresnim poslovima organiziraju se različite radionice i antistres programi....
Važnost ažuriranja pomorskih karata
Važnost ažuriranja pomorskih karata
Ante Gale
Određivanje položaja broda na moru uvijek je bilo jedno od najzahtjevnijih radnji i po znanju i po tehnici koja se pri tom primjenjivala, a sve to ne bi bilo moguće bez pomorske navigacijske karte. Tijekom vremena od trenutka izdanja karte dolazi do promjena na morskom dnu, pa se te promijene moraju unositi na kartu u svrhu sigurnosti plovidbe taj proces se naziva ažuriranje pomorske karte. Ispravke izdaje državni hidrografski institut putem Oglasa za pomorce. U današnjem suvremenom...
Važnost kvalitetnog pristupa selekcijskom procesu u pomorskim organizacijama
Važnost kvalitetnog pristupa selekcijskom procesu u pomorskim organizacijama
Kristijan Žunić
Cilj diplomskog rada je bio objasniti važnost kvalitetnog pristupa selekcijskom procesu u pomorskim organizacijama. U radu je objašnjen pojam menadžmenta ljudskih potencijala, filozofiju menadžmenta koja ljude vidi kao kao najvažniji resurs i razvojni potencijal i posebnu poslovnu aktivnost i funkciju unutar organizacije. Opisana je selekcija ljudskih potencijala kroz procese regrutiranja, obuke i razvoja, procjene performanci ljudskih potencijala i upravljanja talentima. U analizi...
Važnost matematike u obrazovanju pomoraca
Važnost matematike u obrazovanju pomoraca
Grgo Andrić
Predmet ovog rada je istraživanje važnosti matematike u obrazovanju pomoraca. Pomorstvo, osim sto uključuje sva znanja, vještine i sposobnosti za manevriranje i upravljanje brodom, uključuje i niz drugih djelatnosti započevši s brodogradnjom. Kako bi uspješno obavljala svoj posao, posada broda, osim detaljnog poznavanja i korištenja navigacijskih uređaja i opreme broda, u izvanrednim okolnostima mora biti sposobna upravljanje i manevriranje brodom odraditi koristeći se metodama...
Važnost menadžmenta u brodarstvu
Važnost menadžmenta u brodarstvu
Ivana Begonja
Govoreći o menadžmentu i njegovu značenju najčešće se smatra da se menadžment određuje kao proces rada s drugima i pomoću drugih na ostvarenju organizacijskih ciljeva u promjenjivoj okolini uz učinkovitu uporabu ograničenih resursa. Kao što nema menadžmenta bez menadžera, tako nema ni uspješnog menadžmenta bez kreativnih, sposobnih i talentiranih menadžera. Samo oni menadžeri koji imaju izraženu osobenost i inovatorske sposobnosti mogu zadovoljiti izazove okoline koji ih...

Pages