Pages

Razvoj autonomnih brodova i komunikacijskih sustava za autonomiju
Razvoj autonomnih brodova i komunikacijskih sustava za autonomiju
Ivan Radman
U radu se istražuju mogućnosti implementacije koncepta autonomnih brodova, odnosno što je sve potrebno razviti ili mijenjati za njihovu uspješnu i sigurnu upotrebu na moru. Razvoj nove vrste broda povlači sa sobom više raznih pitanja, a najvažnijim se smatraju ona vezana tehničku ispravnost i sigurnost istih kao pitanja za regulatorne agencije. Rad obuhvaća već razvijene ideje i koncepte različitih inicijativa među kojima i projekt Europske komisije MUNIN (engl./ Maritime...
Razvoj brodica za spašavanje
Razvoj brodica za spašavanje
Kristina Radić
Sigurnost plovidbe iznimno je bitan čimbenik u samom pomorskom putovanju. Svaki putnik želi na što bolji način imati osiguranu kvalitetu usluge plovidbe, ali i uslugu spašavanja ukoliko dođe do pomorske nezgode. U ovom segmentu velik utjecaj i ulogu ima posada koja mora biti spremna i brzo reagirati kako bi se provela procedura spašavanja i preživljavanja na moru. Kako bi preživljavanje bilo osigurano, obezbjeđena su plovila koja su namijenjena u tu svrhu. Mogi brodovi imaju...
Razvoj globalnih navigacijskih satelitskih sustava
Razvoj globalnih navigacijskih satelitskih sustava
Marin Pivčević
U radu je prikazan pregled elektroničkih navigacijskih sustava i aktualnih globalnih navigacijskih satelitskih sustava: GPS, GLONASS i Galileo. Opisan je status i povijesni razvoj satelitskih navigacijskih sustava, te se analiziraju greške koje utječu na točnost pozicioniranja. Zatim se u radu navode načini dopune i poboljšanja navigacijskih sustava koji omogučuju postizanje strogih zahtjeva pouzdanosti i cjelovitosti informacija i navigacijskih podataka.
Razvoj i ekspanzija velikih europskih luka
Razvoj i ekspanzija velikih europskih luka
Petar-Krešimir Grgurović
Teretni promet koji prolazi preko tri najveće europske luke pokazatelj je svjetskog gospodarskog stanja i tržišta. Luke opskrbljuju europsko stanovništvo s neophodnim industrijskim i životnim energentima. Svi ti čimbenici ovise o geografskoj poziciji luke, lučkoj politici, informacijsko-tehnološkom i infrastrukturnom stanju. Neophodno je da svi ti lučki čimbenici moraju biti u sinergiji i djelovati kao veliki poslovni lanac. U ovom radu se analiziraju stanja tri najveće europske...
Razvoj i primjena sredstava i opreme za gašenje požara na trajektima
Razvoj i primjena sredstava i opreme za gašenje požara na trajektima
Luka Grgić
Požar je danas, te već tisućama godina, jedna od glavnih prijetnji prisutnih na moru. Trajekti prijevozom putnika i vozila, kao i ostale vrste brodova u pomorskom prijevozu, moraju uvijek imati osigurani i održavani sustav i opremu za gašenje požara na moru. Razvojem opreme i sredstava kroz godine uvelike je olakšana borba protiv požara, međutim opasnost od širenja požara van kontrole je uvijek moguća. Da bi se ovakve tragedije izbjegle, konstruiran je pomni plan sustava i opreme...
Razvoj koncepta traganja i spašavanja
Razvoj koncepta traganja i spašavanja
Ivan Grmoja
U ovom diplomskom radu obratiti će se tema traganja i spašavanja na moru kroz ustroj službe traganja i spašavanja, centra za koordinaciju traganja i spašavanja kao i svih podsredišnjica i spasilačkih jedinica koje sudjeluju u samom procesu SAR akcija. Donošenjem međunarodnih konvencija u službi traganja i spašavanja, a posebno međunarodne konvencije o traganju i spašavanju izglasana davne 1979. godine u Hamburgu od strane IMO-a, državama potpisnicama daje bolje uvjete i...
Razvoj kritičkog mišljenja
Razvoj kritičkog mišljenja
Ana Mrdeža
Kroz diplomski rad se ukazuje na važnost kritičkog mišljenja i njegovog razvoja, te njegovih različitih uloga, s naglaskom na ulogu koju ima u visokoškolskom obrazovanju, i kasnije u svakodnevnom životu. Razvoj pravilnog zaključivanja, kao temelj kritičkog mišljenja nerazdvojiv je od logike, koja pojedincu omogućava učenje boljeg, to jest »kritičkog« mišljenja. Cilj rada jest analizirati stupanj primjene kritičkog mišljenja, kako u obrazovanja, tako i u realnom svijetu...
Razvoj nautičkog turizma i marina u RH
Razvoj nautičkog turizma i marina u RH
Ivana Rančić
U radu se istražuju podaci koji su relevantni za opis poslovanja i kapaciteta u nautičkom turizmu. Teorijskim dijelom rada nastoji se dati uvid u odrednice nautičkog turizma i luka dok je u empirijskom dijelu rada provedena analiza poslovanja luka nautičkog turizma Republike Hrvatske kako bi se došlo do zaključaka o promjenama broja luka, vrsti plovila i prihodima kroz vrijeme. Na reprezentativnom uzorku luka nautičkog turizma u radu se identificiraju budući trendovi. Osnovno načelo...
Razvoj novih usluga i sadržaja u marinama
Razvoj novih usluga i sadržaja u marinama
Davorka Terze
U ovom radu se obrađuje tematika razvoja novih usluga i sadržaja u marinama, osobito gastro ponuda. Nautički turizam danas igra jednu od najvažnijih uloga u turizmu ali i u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske. Najvažnije obilježje nautičkog turizma nakon plovila su svakako marine čije su usluge i razvoj istih analizirane u ovom radu. Statističkim podacima nastoji se steći uvid u vrstu ponude i potražnje usluga marina te njihovom kvalitetom i kvantitetom.
Razvoj novih usluga u industriji marina
Razvoj novih usluga u industriji marina
Željana Pućo
U radu se istražuju mogućnosti razvoja novih usluga i sadržaja u industriji marina i nautičkog turizma. Nadalje, istražuju se mogućnosti unapređenja postojeće nautičko-turističke ponude u lukama nautičkog turizma u svrhu održivog razvoja sektora i pripadajuće lokalne zajednice. Aktivnosti luka nautičkog turizma, posebice marina kao najrazvijene vrste, imaju vitalnu ulogu u životu obalnog i priobalnog područja, te općenito u gospodarstvu zemalja strateški usmjerenih na...
Razvoj skupnih pneumatskih sredstava za spašavanje
Razvoj skupnih pneumatskih sredstava za spašavanje
Andrea Majstrović
Splavi omogućuju duži boravak ljudi na moru nakon napuštanja broda uslijed potonuća ili neke druge havarije. Značajne su po tome što za razliku od čamaca, splav nema nikakav poriv te slobodno pluta pod utjecajem mora i vjetra. Splavi se dijele na krute i pneumatske, a tematika ovoga rada jesu upravo pneumatske splavi. Uzgon navedenih splavi stvaraju najmanje dvije odvojene komore koje se pune kroz nepovratni ventil. Sama splav se napuše u roku jedne minute neotrovnim plinom. Splav je...
Razvojni planovi luka
Razvojni planovi luka
Luka Barać
U ovom diplomskom radu se istraţuju razvojni planovi morskih luka. Morske luke povezuju kopneni i pomorski promet, te su poticatelji razvitka mnogih djelatnosti i predstavljaju veoma bitan dio nacionalnog gospodarstva zemlje što se očituje putem prihoda, broja zaposlenih i vrijednosti infrastrukturnih objekata i opreme. Planiranje razvoja luke je sloţen proces koji zahtijeva poznavanje metodologije planiranja luka i terminala, provoĎenje analiza i predviĎanja prometa, i bezgrešnu...

Pages