Pages

Analiza značajki, mogućnosti i ograničenja elektroničkih navigacijskih karata i sustava za njihov prikaz
Analiza značajki, mogućnosti i ograničenja elektroničkih navigacijskih karata i sustava za njihov prikaz
Vedran Nikolić
Elektronička navigacijska karta je osnovno navigacijsko pomagalo. Upotrebljava se za planiranje putovanja, ucrtavanje rute, određivanje pozicije broda, kao i svih ostalih navigacijskih obaveza i zadataka u svrhu sigurne plovidbe. U ovom radu su analizirane i opisane elektroničke navigacijske karte i sustavi za njihov prikaz. Objašnjeni su pojmovi vektorskih i rasterskih navigacijskih karata koje predstavljaju standardne formate elektroničkih navigacijskih karata koji se koriste u...
Analiza, ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Analiza, ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Bogoslav Bugarin
U ovom radu analizira se putnički promet, sa posebnim pažnjom na linijski putnički promet putnika i vozila kako u Europi tako i u Republici Hrvatskoj. U početnom dijelu rada opisat će se značajke pomorsko-putničkog prometa te organizacija prijevoza u pomorsko-putničkom prometu. U daljnjem dijelu rada prikazat će se razvojne tendencije pomorsko-putničkog prometa i luka te njihov utjecaj na linijski putnički promet.
Apsentizam i organizacijska kultura
Apsentizam i organizacijska kultura
Ana Rožić
U radu je prikazana struktura organizacijske kulture, kao i njeni tipovi, te način na koji ona utječe na razne organizacije, u ovom slučaju pomorske organizacije i njihovo poslovanje. Također, u drugom dijelu rada detaljno je objašnjen pojam apsentizma u pomorstvu i u kojoj mjeri može utjecati na poslovanje s obzirom da taj pojam podrazumijeva višekratno izbivanje zaposlenika bez opravdanog razloga. Cilj rada je teorijskim i empirijskim dijelom opisati u kojoj mjeri spomenuta dva...
Arduino programabilni mini robot
Arduino programabilni mini robot
Valentino Radić
Završni rad predstavlja izradu programibilnog robota, temeljenog na razvojnom sučelju Arduino. Predstavit će se i razvojno sučelje Arduino, način rada, mogućnosti te upotrebu u modernoj tehnologiji. Robot ima veliki broj mogućnosti koje su ograničene arhitekturom razvojnog sustava Arduino, te maštom korisnika. Na primjeru samohodnog gusjeničara koji ima mogućnost zaobilaženja prepreka te spajanja bluetooth-om na Android mobilni uređaj radi ručnog upravljanja koristi se Arduino...
Arhipelaške obale u sredozemlju i sigurnost plovidbe
Arhipelaške obale u sredozemlju i sigurnost plovidbe
Franko Alfier
Republike Hrvatska i Grčka svojim razvedenim obalama ističu se među Sredozemnim državama i zato su predmet ovoga rada. Upravo ta posebnost dovodi u pitanje, da li je sigurnost plovidbe kod takvog tipa obale ista kao i kod država s nerazvedenim obalama. Nadalje, istaknuta je važnost IMO organizacije te konvencija koje su nastale njenim djelovanjem. Uz to, naglašen je značaj obrazovanja pomoraca i osoba koje se bavim određenim morskim djelatnostima te provođenja sigurnosnih mjera...
Astronomska navigacija sa i bez sekstanta
Astronomska navigacija sa i bez sekstanta
Juraj Carić
Suvremena elektronička oprema neizostavni je dio moderne navigacije. Međutim, metode astronomske navigacije ne smiju postati dio povijesti jer je to jedini neovisan sustav u oceanskoj polvidbi. U ovom radu opisan je rad instrumenta kojim se služimo u rješavanju zadataka astronomske navigacije. Opisane su suvremene metode određivanja pozicije na osnovi promatranja nebeskih tijela, koje se najčešče provode u praksi, kao i one alternativne metode koje se mogu primjeniti. Svrha ovog rada...
Astronomska precesija
Astronomska precesija
Marin Kunac
Danas su brodovi opremljeni suvremenom elektroničkom opremom za efikasnu navigaciju, međutim određivanje pozicije broda osmatrajući nebeska tijela još uvijek je neophodna i jedna od bitnijih vještina svakog nautičara. Dakako, ona pretpostavlja i poznavanje astronomskih pojava koje uzrokuju promjene koordinata nebeskih tijela, kao što su refrakcije, aberacije, paralakse, precesije i nutacije. U ovom radu se usmjerilo na ove posljednje dvije, s ciljem da se naglasi važnost...
Automatizacija generatora pare
Automatizacija generatora pare
Dino Mlačić
Brodski generator pare koristi se za proizvodnju vodene pare odreĎenog tlaka i temperature i ima široku primjenu te kao takav predstavlja jedan od važnijih brodskih sustava, izrazito bitan za rad cjelokupnog energetskog brodskog sustava. Para se koristi kao radni medij za pogon parnih turbina te za prijenos toplinske energije raznim pomoćnim ureĎajima za grijanje, kao što su sustav za grijanje i regulaciju temperature goriva, regulaciju temperature glavnog i pomoćnih dizel motora, rad...
Automatizacija rashladnih uređaja
Automatizacija rashladnih uređaja
Ante Tošić
Rashladni sustavi na brodovima neophodni su za normalne uvjete na brodu. U ovome radu opisan je rashladni sistem direktne ekspanzije. Na početku rada opisane su osnovne, pomoćne i regulacijske komponente rashladnoga sustava. Nadalje, kroz rad je metodom regulacije obrađen i primjer rashladnoga sustava direktne ekspanzije te su na kraju rada obrađene moderne metode regulacije.
Automatizacija separatora zauljenih voda na FLNG brodu uz uporabu PLC uređaja
Automatizacija separatora zauljenih voda na FLNG brodu uz uporabu PLC uređaja
Toma Karađole
Diplomski rad prikazuje automatizaciju jednog od najsuvremenijih centrifugalnih separatora, separatora zauljenih voda koji se koristi kod FLNG brodova za ublažavanje utjecaja na okoliš. Za realizaciju rada korištena sklopovska podrška je PLC uređaj Siemens S7-200, a programska potpora realizirana je uz uporabu programskog paketa „STEP 7-MicroWIN“ tvrtke SIEMENS.
Automatizacija sustava za pripremu goriva glavnog motora
Automatizacija sustava za pripremu goriva glavnog motora
Darko Mojsilović
Ovaj rad obrađuje sustav pripreme goriva glavnog motora broda, automatizaciju tog sustava i posebna se pažnja posvećuje automatizaciji centrifugalnog separatora goriva. Priprema je goriva izuzetno važna kako bi se osigurao učinkovitiji i efikasniji rad glavnog motora broda te da bi se lakše udovoljilo ekološkim zahtjevima kojima je gorivo podložno. Zbog toga je važno razumjeti način rada sustava i kako ga pravilno automatizitati i razrađuju se osnovni principe automatizacije i...
Automatizirani pomorski kontejnerski terminali
Automatizirani pomorski kontejnerski terminali
Duje Krstulović
U ovom radu osvrnut će se na prednosti i mane automatizacije terminala, njihovu ulogu u pomorskom prijevozu kontejnera, funkcioniranje i tehničko – tehnološke značajke te princip rada u najpoznatijim automatiziranim kontejnerskim terminalima. Spomenut će se kontejner kao teret, začetnici kontejnerskog tereta i kontejnerskog prijevoza uz objašnjeni uvod i postupnu evoluciju kontejnerskog pomorskog prometa. Pojašnjena povijest i statistika kontejnerskog prometa prije automatizacije...

Pages