master's thesis
Pomorsko tržište rada u svijetu i projekcije za budućnosti

Ivo Šunjić (2018)
University of Split
Faculty of Maritime Studies
Department of nautical studies