master's thesis
Postojaće stanje tržišta rabljenih brodova u svijetu

Josipa Bažoka (2017)
University of Split
Faculty of Maritime Studies
Department of nautical studies